g
 

Välkommen till Wesslau Söderqvist. Våra kontor finns i Stockholm, Borås, Jönköping, Helsingborg, Malmö, Västervik samt Växjö och sysselsätter totalt ett 100-tal medarbetare.


WESSLAU SÖDERQVIST

Gärde Wesslau och Hökerberg & Söderqvist har kommit överens om att gå samman. Den gemensamma verksamheten kommer från den 1 juli 2016 att bedrivas i den nya advokatbyrån Wesslau Söderqvist.

 

”Vi har länge varit ledande på flera av våra lokala marknader och har under de senaste åren haft en mycket stark utveckling. Sammanslagningen stärker vår position som en ledande byrå för kommersiell juridik och ger oss nya möjligheter att utveckla och förstärka våra erbjudanden för att skapa maximalt värde för våra kunder inom alla segment. Som exempel kan nämnas att vi kommer att samla den kanske enskilt största obeståndsrättsliga kompetensen i en och samma advokatbyrå, vilket ger möjlighet att sätta en helt ny standard för kvaliteten i konkursförvaltning.” säger Peter Thörnwall, ordförande i Gärde Wesslau.

 

”Vi har i grunden lika värderingar och har en gemensam syn på hur den nya byrån ska hantera framtida utmaningar. Vi fokuserar på ökad kundnytta, med tydliga och konkreta mervärden vilket skiljer oss från många andra aktörer på marknaden.  Tillsammans kan vi utveckla och fördjupa detta arbetssätt, och vi tillförs dessutom spetskompetens inom nya kärnområden. Den nya byrån blir också rikstäckande på ett sätt som få andra – något som vi vet adderar mervärde till flera av våra uppdragsgivare.” säger Lars Söderqvist, ordförande i Hökerberg & Söderqvist.

 

För mer information, vänligen kontakta

 

Gärde Wesslau

Peter Thörnwall

Tel. 042-453 79 00

Epost: peter.thornwall@wsa.se

 

Hökerberg & Söderqvist

Lars Söderqvist

Tel. 08-407 88 00

E-post: lars.soderqvist@wsa.seÄkta makar med hemvist i olika länder - vilket lands lag ska tillämpas vid tvist?

Enligt svensk internationell privaträtt (svensk rättslig reglering av privata tvistefrågor som berör mer än ett land) gäller avseende makars förmögenhetsförhållanden vid utlandsbosättning att en svensk domstol skall tillämpa lagen i den stat där makarna, alltså båda två, tog hemvist när de gifte sig vid en tvist mellan makarna om dessa frågor, (lag (1990:272) om internationella frågor rörande makars och sambors förmögenhetsförhållanden). Svenska medborgare som bor utomlands väljer mycket ofta att ta ut äktenskapsskillnad i Sverige då förfarandet jämfört med andra länder är enkelt, billigt och går fort.Arbetsmiljö i fokus

Kostnaderna för sjukskrivningar väntas öka från 28 miljarder år 2013 till 37 miljarder år 2018. Sex av tio arbetsplatser saknar ett förebyggande arbetsmiljöarbete. Vad krävs från arbetsgivarnas sida av lagstiftaren? Och vad gör våra myndigheter för att förbättra situationen?Från garagebutik till Sveriges största besöksmål

Berättelsen om Gekås i Ullared är en välkänd framgångssaga – men en av huvudpersonerna håller sig i kulisserna bortom det mediala strålkastarljuset. Advokat Ulf Öjerklint på Wesslau Söderqvist i Borås verkar utan att synas. Som styrelseordförande har han varit med på den exempellösa resan från garagebutik till Sveriges största besöksmål.AKTIV PÅ DEN TYSKA MARKNADEN?

– Lär känna skillnaderna i arbetsrätten och affärskulturen –

Tyskland är sedan länge en stor och viktig marknad för svenska företag. Närheten gör att många företag väljer att upprätta egen verksamhet med anställda, kanske genom att bilda ett bolag eller genom att upprätta en filial.

 

Många upptäcker då hur stora skillnaderna är mellan den svenska och tyska arbetsrätten men även de affärskulturella skillnaderna blir tydliga.

 

Under en halvdag kommer vi att belysa skillnaderna mellan svensk och tysk arbetsrätt, vilka de vanligaste fallgroparna är och hur de ska undvikas. Avslutningsvis går vi igenom affärskulturella skillnader för att öka din förståelse för hur du gör affärer i Tyskland.

 

Advokat Jessica Stålhammar, från Wesslau Söderqvist Advokatbyrå, kommer tillsammans med sin tyska arbetsrättsliga kollega Dr. Julia Reinsch, Rechtsanwältin från Hoffmann Liebs Fritsch & Partner i Düsseldorf, att ge en överblick i de arbetsrättsliga regelverken i Sverige respektive Tyskland med fokus på de skillnader som faktiskt finns.

Anders Hill från Human Entrance AB kommer avslutningsvis att guida oss genom de affärskulturella skillnaderna. Hur påverkar kulturella värderingar kommunikation, mentalitet och affärsrelationer i Tyskland och Sverige? Hur uppfattar svenskar och tyskar varandra och vad bör man tänka på i mötet med andra kulturer?

 

Ta med kollegorna, inbjudan gäller alla på företaget.

Välkommen!

 

Anmälan sker via Handelskammarens hemsida.

 

Sverige-tyskland

 


Stipendier – Stiftelsen Infina och Stiftelsen Independent

Stiftelserna Infina och Independent har för avsikt att under år 2016 utbetala ett eller flera stipendier om 105 000 kronor ur vardera stiftelse. Stipendierna delas ut bland doktorander som bedriver forskning med anknytning till finansiella tjänster.

Stiftelsen Independent har till ändamål att främja forskning och andra utredningsinsatser inom juridiken, särskilt inom området för finansiella tjänster i ett internationellt perspektiv. Stipendium eller bidrag utdelas endast till personer som, när ansökan inges till Stiftelsen, är antagna till doktorandutbildning vid Juridiska fakulteten, Stockholms Universitet.

Stiftelsen Infina har till ändamål att främja forskning och andra utredningsinsatser beträffande ekonomiska och/eller skatterättsliga aspekter inom området för finansiella tjänster i ett internationellt perspektiv. Stipendium eller bidrag utdelas endast till personer som är antagna till doktorandutbildning vid Handelshögskolan i Stockholm eller Stockholms Universitet.

Mer information om stiftelserna finner du under respektive informationsblad.

Sista dagen att inkomma med ansökan är den 18 november 2016.

Eventuella frågor kan ställas till Caroline Olausson via e-post caroline.olausson@wsa.se eller per telefon, 08-407 88 00

 

Välkommen med din ansökan!

Ansökan Independent

Informationsblad Independent

 

Ansökan Infina

Informationsblad Infina


Konkurser &
rekonstruk-
tioner

Här finns information om pågående konkurser och rekonstruktioner.

Nu är vi Wesslau Söderqvist

Två välrenommerade advokatbyråer, Gärde Wesslau och Hökerberg & Söderqvist, blir en. Vårt nya namn är Wesslau Söderqvist. Hela idén med samgåendet är att särskilja oss på marknaden genom ökat fokus på kundnytta och konkreta mervärden. Läs mer …Sverige siktar på att bli ledande inom eHälsa

Den svenska regeringen har målsättningen att Sverige skall vara världsledande inom eHälsa år 2025. Pontus Sörlin, partner på Wesslau Söderqvist, förklarar några av de aktuella utmaningarna för svensk eHälsa och tar en noggrann bild av regeringens senaste rapport inom eHälsa, som bl a rekommenderar att skapa en ny nationell läkemedelslista. Rapporten, och särskilt detta förslag, har blivit skarpt kritiserad, vilket förklaras av Pontus.

Artikeln publicerades först i eHealth Law & Policy i April 2016.

(mer…)