g
 

Välkommen till Wesslau Söderqvist. Våra kontor finns i Stockholm, Borås, Jönköping, Helsingborg, Malmö, Västervik samt Växjö och sysselsätter totalt ett 100-tal medarbetare.


WESSLAU SÖDERQVIST

Gärde Wesslau och Hökerberg & Söderqvist har kommit överens om att gå samman. Den gemensamma verksamheten kommer från den 1 juli 2016 att bedrivas i den nya advokatbyrån Wesslau Söderqvist.

 

”Vi har länge varit ledande på flera av våra lokala marknader och har under de senaste åren haft en mycket stark utveckling. Sammanslagningen stärker vår position som en ledande byrå för kommersiell juridik och ger oss nya möjligheter att utveckla och förstärka våra erbjudanden för att skapa maximalt värde för våra kunder inom alla segment. Som exempel kan nämnas att vi kommer att samla den kanske enskilt största obeståndsrättsliga kompetensen i en och samma advokatbyrå, vilket ger möjlighet att sätta en helt ny standard för kvaliteten i konkursförvaltning.” säger Peter Thörnwall, ordförande i Gärde Wesslau.

 

”Vi har i grunden lika värderingar och har en gemensam syn på hur den nya byrån ska hantera framtida utmaningar. Vi fokuserar på ökad kundnytta, med tydliga och konkreta mervärden vilket skiljer oss från många andra aktörer på marknaden.  Tillsammans kan vi utveckla och fördjupa detta arbetssätt, och vi tillförs dessutom spetskompetens inom nya kärnområden. Den nya byrån blir också rikstäckande på ett sätt som få andra – något som vi vet adderar mervärde till flera av våra uppdragsgivare.” säger Lars Söderqvist, ordförande i Hökerberg & Söderqvist.

 

För mer information, vänligen kontakta

 

Gärde Wesslau

Peter Thörnwall

Tel. 042-453 79 00

Epost: peter.thornwall@garde.se

 

Hökerberg & Söderqvist

Lars Söderqvist

Tel. 08-407 88 00

E-post: lars.soderqvist@hsa.seÄkta makar med hemvist i olika länder - vilket lands lag ska tillämpas vid tvist?

Enligt svensk internationell privaträtt (svensk rättslig reglering av privata tvistefrågor som berör mer än ett land) gäller avseende makars förmögenhetsförhållanden vid utlandsbosättning att en svensk domstol skall tillämpa lagen i den stat där makarna, alltså båda två, tog hemvist när de gifte sig vid en tvist mellan makarna om dessa frågor, (lag (1990:272) om internationella frågor rörande makars och sambors förmögenhetsförhållanden). Svenska medborgare som bor utomlands väljer mycket ofta att ta ut äktenskapsskillnad i Sverige då förfarandet jämfört med andra länder är enkelt, billigt och går fort.Arbetsmiljö i fokus

Kostnaderna för sjukskrivningar väntas öka från 28 miljarder år 2013 till 37 miljarder år 2018. Sex av tio arbetsplatser saknar ett förebyggande arbetsmiljöarbete. Vad krävs från arbetsgivarnas sida av lagstiftaren? Och vad gör våra myndigheter för att förbättra situationen?Från garagebutik till Sveriges största besöksmål

Berättelsen om Gekås i Ullared är en välkänd framgångssaga – men en av huvudpersonerna håller sig i kulisserna bortom det mediala strålkastarljuset. Advokat Ulf Öjerklint på Wesslau Söderqvist i Borås verkar utan att synas. Som styrelseordförande har han varit med på den exempellösa resan från garagebutik till Sveriges största besöksmål.
Nu är vi Wesslau Söderqvist

Två välrenommerade advokatbyråer, Gärde Wesslau och Hökerberg & Söderqvist, blir en. Vårt nya namn är Wesslau Söderqvist. Hela idén med samgåendet är att särskilja oss på marknaden genom ökat fokus på kundnytta och konkreta mervärden. Läs mer …Sverige siktar på att bli ledande inom eHälsa

Den svenska regeringen har målsättningen att Sverige skall vara världsledande inom eHälsa år 2025. Pontus Sörlin, partner på Wesslau Söderqvist, förklarar några av de aktuella utmaningarna för svensk eHälsa och tar en noggrann bild av regeringens senaste rapport inom eHälsa, som bl a rekommenderar att skapa en ny nationell läkemedelslista. Rapporten, och särskilt detta förslag, har blivit skarpt kritiserad, vilket förklaras av Pontus.

Artikeln publicerades först i eHealth Law & Policy i April 2016.

(mer…)


Konkurser &
rekonstruk-
tioner

Här finns information om pågående konkurser och rekonstruktioner.