g
 

VI SKAPAR KLARHET I OMÖJLIGA SITUATIONER

Välkommen till Wesslau Söderqvist. Våra kontor finns i Stockholm, Borås, Jönköping, Helsingborg, Malmö, Västervik, Växjö samt Umeå och sysselsätter totalt ett 100-tal medarbetare.

FRUKOSTSEMINARIUM OM DET FJÄRDE PENNINGTVÄTTSDIREKTIVET

Wesslau Söderqvists Stockholmskontor har hållit ett välbesökt seminarium om det fjärde penningtvättsdirektivet.

NU ÄR VI WESSLAU SÖDERQVIST

Två välrenommerade advokatbyråer, Gärde Wesslau och Hökerberg & Söderqvist, blir en. Vårt nya namn är Wesslau Söderqvist. Hela idén med samgåendet är att särskilja oss på marknaden genom ökat fokus på kundnytta och konkreta mervärden.

FRÅN GARAGEBUTIK TILL SVERIGES STÖRSTA BESÖKSMÅL

Berättelsen om Gekås i Ullared är en välkänd framgångssaga – men en av huvudpersonerna håller sig i kulisserna bortom det mediala strålkastarljuset. Advokat Ulf Öjerklint på Wesslau Söderqvist i Borås verkar utan att synas. Som styrelseordförande har han varit med på den exempellösa resan från garagebutik till Sveriges största besöksmål.

ARBETSMILJÖ I FOKUS

Kostnaderna för sjukskrivningar väntas öka från 28 miljarder år 2013 till 37 miljarder år 2018. Sex av tio arbetsplatser saknar ett förebyggande arbetsmiljöarbete. Vad krävs från arbetsgivarnas sida av lagstiftaren? Och vad gör våra myndigheter för att förbättra situationen?

VILKET LANDS LAG SKA TILLÄMPAS VID TVIST?

Enligt svensk internationell privaträtt gäller avseende makars förmögenhetsförhållanden vid utlandsbosättning att en svensk domstol skall tillämpa lagen i den stat där makarna, alltså båda två, tog hemvist när de gifte sig vid en tvist mellan makarna om dessa frågor. Svenska medborgare som bor utomlands väljer mycket ofta att ta ut äktenskapsskillnad i Sverige då förfarandet jämfört med andra länder är enkelt, billigt och går fort.
Konkurser och rekonstruktioner