HUR PÅVERKAR HÄNDELSER I VÄRLDEN DINA AFFÄRER?

Vi på Wesslau Söderqvist Advokatbyrå är inga framtidsforskare, men vi är bra på att dra slutsatser och upptäcka de möjligheter förändringar alltid medför. Och på att paketera helhetslösningar som gör livet enklare för dig. För en sak är säker, omvärlden behöver ständigt omvärderas.

Sju anledningar att anlita oss

Vi har koncentrerat oss på sju områden. Det är där du hittar vår spets och vårt djup. Rådgivning som löser problem, sparar tid och skapar trygghet i affärsrelationer.

2018-03-22

Fullsatt på Wesslau Söderqvists frukostseminarium om GDPR

63 dagar kvar till dess den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) träder i kraft och många företag lägger nu i en överväxel för att hinna uppfylla alla lagkrav.

Läs mer om detta

2018-02-15

Seminarium i Helsingborg

Under våren 2018 bjuder WSA in till tre seminarier. Varje seminarium kommer att bjuda på ett par olika ämnen. Vi börjar varje tillfälle med något enklare att äta och dricka, för att sedan hålla ett seminarium under ca en timme.

Vänligen anmäl ert deltagande senast den 16 februari!
Det går förstås bra att anmäla sig till flera seminarier.

Läs mer om detta

2018-01-23

Framtidsfullmakter

Den 1 juli 2017 trädde lagen om framtidsfullmakter i kraft i Sverige.  En framtidsfullmakt är en fullmakt som ger en eller flera fysiska personer (fullmakthavaren) rätt att företräda den person som ställt ut fullmakten (fullmaktsgivaren) efter en framtida tidpunkt. Framtidsfullmakten är således en överenskommelse mellan två parter, fullmaktsgivaren och fullmaktshavaren, med uppskjuten verkan.

Läs mer om detta

KONKURSER OCH REKONSTRUKTIONER