2017-10-18

The Tivoli (Nöjesbolaget Kamp i Helsingborg AB) i konkurs

Nöjesbolaget KAMP i Helsingborg AB försattes i konkurs den 11 oktober 2017.

Läs mer om detta

2017-10-04

Sadelspecialisten i Sweden AB i konkurs

Sadelspecialisten i Sweden AB försattes i konkurs vid Helsingborgs tingsrätt den 18 januari 2017.
Läs mer om detta

2017-09-04

Restaurang Hos Bo (Nordström & Simonsson Bistro AB i konkurs)

Restaurang Hos Bo har bedrivits av Nordström & Simonsson Bistro AB som försattes i konkurs den 8 september 2017.

Läs mer om detta

2017-08-04

Mb ädelträ AB I konkurs – patent

För konkursboets räkning infordras anbud på de patent som MB Ädelträ AB innehar
i) patentnr. SE 1050426-4, metod för förbättring av egenskaper hos träfiberbaserade skivor (HDF/MDF) vilken ökar vattenbeständighet och densitet, samt
ii) patentnr. SE 0900991-1, metod för framställning av listsektion för listenheter för montering av detaljer, t.ex. montering av glasenhet i ett byggelement.

Läs mer om detta