Mb ädelträ ab I konkurs – patent

För konkursboets räkning infordras anbud på de patent som MB Ädelträ AB innehar
i) patentnr. SE 1050426-4, metod för förbättring av egenskaper hos träfiberbaserade skivor (HDF/MDF) vilken ökar vattenbeständighet och densitet, samt
ii) patentnr. SE 0900991-1, metod för framställning av listsektion för listenheter för montering av detaljer, t.ex. montering av glasenhet i ett byggelement.
Såväl produkterna som metoden för framställning är patenterade.
Notera att patenten utbjuds med förbehåll för den rätt som tillkommer Calmar Phenenex AB i egenskap av patentlicenstagare.
Skriftligt anbud ska vara konkursförvaltaren tillhanda senast den 14 september 2017. Fri prövningsrätt och rätt att sälja före anbudstidens utgång förbehålls.
Närmare information om patenten finns tillgänglig på konkursbolagets hemsida www.mbadeltra.se eller PRV:s hemsida samt i bilagda anbudsunderlag.
Anbudsunderlag inkl bilaga
Slutdatum för årsavgifter

Kohlswa Gjuteri Aktiebolag i konkurs

Kohlswa Gjuteri Aktiebolag, org.nr 556414-9010, försattes i konkurs den 10 mars 2017 vid Västmanlands tingsrätt. Konkursförvaltare är advokat Andreas Nordberg vid Wesslau Söderqvist Advokatbyrå KB.

Med anledning av konkursen infordras anbud på hela eller delar av Kohlswa Gjuteri Aktiebolags rörelse bestående av bl.a. varulager, inventarier, maskiner och fastigheten Köping Väster Kolsva 1:62. Till grund för anbudsförfarandet har ett anbudsunderlag upprättats. Det fullständiga anbudsunderlaget, som även innehåller de aktuella bilagorna, görs tillgängligt för intressenter som undertecknar och återsänder det till anbudsunderlaget medföljande sekretessförbindelsen.

Skriftligt anbud på hela eller delar av rörelsen ska vara konkursförvaltaren till handa senast den 13 april 2017. Konkursboet förbehåller sig fri prövningsrätt och rätt till förtida försäljning. Vid eventuella frågor eller vid önskemål om besök på gjuteriet vänligen kontakta advokat Andreas Nordberg, tel. 08-407 88 59, e-post: andreas.nordberg@wsa.se eller advokat Alexandra Jaktelius Ferm, tel. 08-407 88 06, e-post: alexandra.jaktelius.ferm@wsa.se.

Anbudsunderlag och sekretessförbindelse
Klicka här för att se film över Kohlswa Gjuteri Aktiebolags anläggning
Klicka här för att se bilder på fastigheten Köping Väster Kolsva 1:62
Klicka här för att se bilder på inventarier och maskiner

Restaurang Hos Bo (Nordström & Simonsson Bistro AB i konkurs)

Restaurang Hos Bo har bedrivits av Nordström & Simonsson Bistro AB som försattes i konkurs den 8 september 2017.

För konkursboets räkning infordras i första hand anbud på rörelsen. Anbud kan också lämnas på enbart inventarier inklusive varulager.

Skriftligt anbud ska vara konkursförvaltaren tillhanda senast den 26 september 2017. Anbudsförfarandet är slutet.

Fri prövningsrätt och rätt att sälja före anbudstidens utgång förbehålls.

Anbudsunderlag

Bilaga 1 inventarier

Bilaga 2 årsredovisning

Bilaga 3-4 Balans- och resultatrapport