2018-04-05

Skåne Hansa AB under företagsrekonstruktion

Helsingborgs tingsrätt biföll den 29 mars 2018 Skåne Hansa AB:s egna ansökan om att inleda företagsrekonstruktion.

Läs mer om detta

2018-03-27

Carl-Eric Bilaktiebolags konkursbo utbjuder härmed bolagets tillgångar till försäljning

Läs mer om detta

2018-03-21

Brånemark Integration AB i likvidation i konkurs

Brånemark Integration AB i likvidation försattes i konkurs vid Kristianstad tingsrätt den 24 januari 2018.

För konkursboets räkning infordras anbud på rörelsen eller bolagets immaterialrättsliga tillgångar i form av firmanamnet Brånemark Integration samt patent och patentansökningar.

Läs mer om detta

2018-03-21

Wienvest Base 1 AB i likvidation i konkurs

Wienvest Base 1 AB i likvidation försattes i konkurs vid Helsingborgs tingsrätt den 16 februari 2018.

För konkursboets räkning infordras anbud på rörelsen eller bolagets registrerade varumärken WIEMA OCH WIEMARK.

Läs mer om detta

2018-03-20

Dark Matter AB in bankruptcy

Dark Matter AB applied for bankruptcy on 5 February 2018. The District Court of Helsingborg, Sweden, granted the application the same day.

Dark Matter AB has developed the so-called super app PeN Chat, a one-stop platform for users that is available even when there is no internet connection. Pen Chat is on the market and has a number of users, mainly in Asia.

Läs mer om detta