2017-11-10

Restaurang Framnäs AB samt moderbolaget MJ i Mark AB i konkurs

Konkursbona utbjuder härmed bolagens tillgångar till försäljning.

Läs mer om detta