Jessica Stålhammar inledde sin karriär på domarbanan. År 2000 började hon arbeta på advokatbyrå med affärsjuridik och var biträdande jurist vid MAQS Law Firm till 2009. Därefter blev hon delägare vid WSA. Jessica har idag mångårig erfarenhet av arbetsrättslig rådgivning inom disciplinens samtliga delar. Jessica är ansvarig för byråns kompetensgrupp för arbetsrätt och ingår i kompetensgruppen för tvistelösning. Jessica arbetar nära bolagens HR-avdelningar, dels med rådgivning inom dagliga operativa och strategiska frågor och dels med förhandlingar och processer inom arbetsrätt. I den löpande verksamheten biträder hon många utländska klienter med gränsöverskridande relationer. Jessica är också en uppskattad föreläsare och krönikör inom området arbetsrätt.

Jessica Stålhammar är rankad som en av Sveriges ledande advokater inom arbetsrätt bl.a. av det oberoende legala rankinginstitutet Legal 500;

”Wesslau Söderqvist´s team is led by the ‘service-minded and knowledgeable’ Jessica Stålhammar”

Utbildning/Erfarenhet: 
Jur. kand. vid Lunds universitet, 1996
Domarbanan,1996–2000
Ledamot av Sveriges Advokatsamfund, 2003

Rättsområden:
Arbetsrätt,  Process- och Skiljemannarätt,  IT och GDPR,