g
 

Internationella nätverk

MACKRELL INTERNATIONAL
Mackrell International grundades 1987 och består idag av ett 90-tal advokatbyråer med mer än 140 kontor i 60 länder runt om i världen. Nästan 5000 jurister verksamma på dessa kontor finns till hands för att bistå våra klienter utanför Sverige.

Läs mer om Mackrell

TELFA – ett internationellt juridiskt nätverk
Wesslau Söderqvist tillhör nätverket The Trans European Law Firms Alliance (TELFA) som består av mer än 700 advokater runt om i Europa. Nätverket grundar sig på att lokala regelverk och kulturella faktorer spelar stor roll för varje företags möjligheter att lyckas på andra marknader än den lokala.

Läs mer om TELFA

IAC
International Attorneys´Club, IAC, är ett av de nätverk av advokatbyråer som Wesslau Söderqvist är medlem av. IAC har sin bas i Europa och är, förutom New York, representerat i 26 europeiska länder.

Läs mer om IAC