Stiftelserna Infina och Independent har för avsikt att under år 2017 utbetala ett eller flera stipendier om 85 000 kronor ur vardera stiftelse. Stipendierna delas ut bland doktorander som bedriver forskning med anknytning till finansiella tjänster.

Stiftelsen Independent har till ändamål att främja forskning och andra utredningsinsatser inom juridiken, särskilt inom området för finansiella tjänster i ett internationellt perspektiv. Stipendium eller bidrag utdelas endast till personer som, när ansökan inges till Stiftelsen, är antagna till doktorandutbildning vid Juridiska fakulteten, Stockholms Universitet.

Stiftelsen Infina har till ändamål att främja forskning och andra utredningsinsatser beträffande ekonomiska och/eller skatterättsliga aspekter inom området för finansiella tjänster i ett internationellt perspektiv. Stipendium eller bidrag utdelas endast till personer som är antagna till doktorandutbildning vid Handelshögskolan i Stockholm eller Stockholms Universitet.

Mer information om stiftelserna finner du under respektive informationsblad.

Eventuella frågor kan ställas till Caroline Olausson via e-post caroline.olausson@wsa.se eller per telefon, 08-407 88 00.

Sista dagen att inkomma med ansökan är den 19 november 2017.

Välkommen med din ansökan!

Informationsblad Infina 2017 (svenska)
Ansökan Infina 2017 (svenska)
Informationsblad Independent 2017 (svenska)
Ansökan Independent 2017 (svenska)

Informationsblad Infina 2017 (engelska)
Ansökan Infina 2017 (engelska)
Informationsblad Independent 2017 (engelska)
Ansökan Independent 2017 (engelska)