Wesslau Söderqvist har varit rådgivare till säljarna, tre svenska industrikoncerner,
vid överlåtelse av 95 procent av aktierna i Borgstena Group Sweden AB, som är en ledande svensk leverantör av textil till fordonsindustrin.

Köpare är Dual Co. Ltd, en koreansk koncern med verksamhet i samma bransch som Borgstena Group Sweden AB. Transaktionen slutfördes med closing den 1 september 2017.

Wesslau Söderqvists team har letts av Henrik Sjöman och har även inkluderat bland annat Kristoffer Jacobsson och Jennie Eklund.