Wesslau Söderqvist Advokatbyrå har biträtt Nyrensten Global Holding AB i samband med bolagets försäljning av en betydande minoritet av aktierna i Revolutionrace AB (tidigare Fritidsfabriken Outdoor AB) till Altor Fund IV.

Revolutionrace AB har sitt säte i Borås och säljer kläder för friluftsliv under varumärkena ”Revolutionrace” och ”RVRC”. Bolaget, som startade år 2014, har haft en otrolig utveckling och har idag en omsättning överstigande 120 miljoner kronor samt befinner sig i en expansiv fas.

Wesslau Söderqvist Advokatbyrås team leddes av Carolina Bergh biträdd av Peter Algar (M&A), Christian Bengtsson (M&A), Henning Albertsson (IP), Kristoffer Jacobsson (IT) och Julia Lacandler (Real Estate and Insurance). Valentum Partners har agerat finansiella rådgivare för säljaren och transaktionsteamet leddes av Gustaf Plyhm. Altor Fund IV biträddes av Wigge & Partners.