Det svenska börsbolaget Fagerhult har den 15 mars 2018 träffat avtal om förvärv av 100% av aktierna i Veko Lightsystems International B.V. (”Veko”), med säte i Schagen, Nederländerna.   

Veko designar och tillverkar linjära LED-baserade belysningslösningar för industriapplikationer. Lösningen består av LED-moduler och armaturer med integrerade eller separata styrsystem. Typiska tillämpningsområden är lager och företaget har framgångsrikt etablerat en stark närvaro på marknaderna i Nederländerna, Tyskland, Belgien och Storbritannien. Veko har högeffektiva linjära LED-belysningslösningar med branschledande prestanda. Man har designat produkter, och utvecklat en tillverknings- och installationsprocess, som gör det enkelt att specificera och leverera komplexa installationer. Företaget har under de senaste åren levererat mycket starka finansiella resultat, baserat på en stark kundbas i Nederländerna och exportframgångar i regionen.

 

Veko hade, i slutet av december 2017, 130 anställda och en omsättning på 37 miljoner euro. Fagerhult betalar initialt 31,5 miljoner euro (kassa- och skuldfritt) för 100% av aktierna i Veko Lightsystems International BV. En tilläggsköpeskilling på 9,5 miljoner euro kan komma att betalas årligen i 3 år från 2018 till 2020 baserat på bolagets utveckling. Vidare kan ytterligare 5,0 miljoner euro i tilläggsköpeskilling komma att betalas baserat på den ackumulerade utvecklingen 2018-2020.

 

Förvärvet kräver godkännande av tyska konkurrensmyndigheten. Förvärvet förväntas slutföras under andra kvartalet 2018.

 

”Vi är mycket nöjda med vårt samarbete med lokalt baserade legala rådgivare. Uppdraget visar återigen WSA:s kompetens att ge rådgivning i uppdrag som har hög internationell prägel eftersom uppdraget för Fagerhult har omfattat landsgränsöverskridande frågor kopplade till flertalet olika rättsordningar och länder”, kommenterar Kristoffer Jacobsson, advokat och partner vid WSA.

 

Legala rådgivare till Fagerhult i förvärvet var advokaterna Kristoffer Jacobsson och Björn Lind vid WSA (lead legal counsel) tillsammans med De Groen & Van Lint Advocaten och Orrick Herrington & Sutcliffe LLP (local legal counsels). Legal rådgivare till säljaren var Van Diepen Van der Kroef.