g
 

Nyheter

VI SÖKER BITRÄDANDE JURIST TILL HELSINGBORGSKONTORET

Wesslau Söderqvist Advokatbyrå är specialiserad på svensk och internationell affärsjuridik.
Våra kontor finns i Stockholm, Borås, Jönköping, Helsingborg, Malmö, Växjö, Västervik och Umeå och sysselsätter totalt ett 100-tal medarbetare. Utifrån en helhetssyn arbetar vi konsekvens- och lösningsinriktat för att uppnå största möjliga affärsnytta. Vi ska vara klientens bästa lokala partner, oavsett var i Sverige som klienten finns. Som jurist vid Wesslau Söderqvist har du tillgång till unik kompetens och en trivsam kultur.

Vi söker nu en advokat/biträdande jurist till Helsingborgskontoret. I rollen kommer du att arbeta med affärsjuridik, särskilt med inslag av obeståndsjuridik, arbetsrätt och bolagsrätt. Du som passar in i denna roll har en juristexamen samt ett par års arbetslivserfarenhet från domstol, advokatbyrå eller motsvarande affärsjuridisk verksamhet.

Vill du veta mer om arbetsuppgifterna eller om advokatbyrån är du välkommen att höra av dig till advokat Petra Loodberg alternativt advokat Eva Müller-Hansen. Mer information om Wesslau Söderqvist hittar du på www.wsa.se.

Intresserad? Din ansökan skickar du via e-post till skane@wsa.se senast den 30 september 2017. Urval sker dock löpande, avvakta därför inte.Vi SÖKER BITRÄDANDE JURIST TILL BORÅSKONTORET

Wesslau Söderqvist Advokatbyrå är specialiserad på svensk och internationell affärsjuridik.
Våra kontor finns i Stockholm, Borås, Jönköping, Helsingborg, Malmö, Växjö, Västervik och Umeå och sysselsätter totalt ett 100-tal medarbetare.

Vi söker nu en biträdande jurist till Borås.

Vi söker dig som har ett genuint intresse för miljö- och fastighetsrätt. Vi ser också erfarenhet av arbete i domstol, vid advokatbyrå eller teknisk konsultbyrå som meriterande.

En förståelse för och en i grunden positiv syn på det enskilda företagandet och entreprenörsandan är nödvändig, liksom goda kunskaper inom civilrättens centrala avsnitt.

Du kommer att arbeta delvis på vårt kontor i Borås och delvis från Göteborg.

Skicka dina ansökningshandlingar med fullständig meritförteckning till boras@wsa.se. Mer info om Wesslau Söderqvist hittar du på www.wsa.se.

Om du har frågor angående tjänsten ber vi att du kontaktar Hans Nordström på 0708-61 86 21.

Sista ansökningsdag för tjänsten är 30 juni 2017.

RekryteringsannonsSEMINARIUM OM DET FJÄRDE PENNINGTVÄTTSDIREKTIVET

Wesslau Söderqvists Stockholmskontor har hållit ett välbesökt seminarium om det fjärde penningtvättsdirektivet. Vid seminariet deltog flera företrädare från finansiella företag som står under tillsyn av Finansinspektionen. Advokatbyrån talade om de nya krav som uppställs på företag enligt det fjärde penningtvättsdirektivet såsom utökade krav på riskbedömning, kundkännedom, särskilda krav för större företag och koncerner samt periodisk rapportering till Finansinspektionen etc. De företag som omfattas av det fjärde penningtvättsdirektivet ska ha vidtagit de åtgärder som krävs för att uppfylla regelverket till den 2 augusti 2017 när direktivet implementeras i svensk rätt.VI SÖKER BITRÄDANDE JURISTER TILL JÖNKÖPINGSKONTORET

 

Wesslau Söderqvist Advokatbyrå är specialiserad på svensk och internationell affärsjuridik.
Våra kontor finns i Stockholm, Jönköping, Borås, Helsingborg, Malmö, Växjö och Umeå och sysselsätter totalt ett 100-tal medarbetare.

Vi söker nu biträdande jurister till Jönköping.

Vi söker dig som har ett genuint intresse för affärsjuridik och vill jobba långsiktigt, lösningsinriktat och i nära samarbete med såväl kollegor som uppdragsgivare och andra partners. Du kommer att vara en del i en utmanande och rolig arbetsplats, där vikten av trivsel och utveckling är stor.

En förståelse för och en i grunden positiv syn på det enskilda företagandet och entreprenörsandan är nödvändig, liksom goda kunskaper inom civilrättens centrala avsnitt. Du ska också ha ett samhällsengagemang och ett intresse för människor och din samtid. Goda kunskaper i engelska är en förutsättning. Vi ser även arbete i domstol, vid advokatbyrå eller i annan affärsjuridisk konsultverksamhet som meriterande.

Skicka dina ansökningshandlingar med fullständig meritförteckning till jonkoping@wsa.se. Mer info om Wesslau Söderqvist hittar du på www.wsa.se.

Om du har frågor angående tjänsten kontaktar du Pernilla Larsson på 070-635 22 52. Sista ansökningsdag är 15 juli 2017.Planerar du att expandera din verksamhet till Estland? Eller till Brasilien?

 

Funderar du på att göra affärer utomlands är det viktigt med en pålitlig lokal partner som kan marknaden och hjälper dig att undvika fällor och fel så att du får ut mesta möjliga av din investering. Nu finns en unik möjlighet att få ett personligt möte med rådgivare med mångårig erfarenhet av affärsstöd i det land ni är intresserade av.

 

Den 10-12 november 2017 står Wesslau Söderqvist värd för TELFA:s årliga höstkonferens i Stockholm. Medlemmar från Europas alla hörn kommer att delta, men också advokater i Nord- och Sydamerika, Asien, Afrika och Oceanien ingår i TELFA:s nätverk.

 

Kontakta TELFA:s svenska Link Partner, Max Björkbom, på max.bjorkbom@wsa.se om du vill veta mer.

 

TELFA är ett ledande nätverk av oberoende europeiska advokatbyråer, vars svenska medlem är Wesslau Söderqvist. TELFA har en allians med USLAW, ett ledande advokatnätverk i Amerika. Vill du veta mer om TELFA och/eller USLAW, klicka här www.telfa.law.

 

 PRESSMEDDELANDE

Pressmeddelande

 

19 maj 2017

 

Wesslau Söderqvist Advokatbyrå har biträtt säljarna vid Hedin Bils förvärv av Porsche Center i Göteborg och Borås samt Porsche Service Center i Linköping  

Wesslau Söderqvist Advokatbyrå har biträtt säljarna vid överlåtelse av aktierna i PCB Västsverige AB till I.A. Hedin Bil AB.

 

PCB Västsverige AB bedriver försäljning och service av Porsche genom Porsche Center Göteborg, Porsche Center Borås och Porsche Service Center Linköping.

 

Wesslau Söderqvists team leddes av Ulf Öjerklint och Carolina Bergh biträdda av Peter Algar och Christian Bengtsson. Hedin Bil biträddes av Advokatfirman Glimstedt.

 

För mer information, vänligen kontakta Ulf Öjerklint, tel: +46 33 21 15 30, email: ulf.ojerklint@wsa.se eller Carolina Bergh, tel: +46 33 21 15 30, email: carolina.bergh@wsa.se

 PRESSMEDDELANDE

Pressmeddelande

4 maj 2017

 

Wesslau Söderqvist Advokatbyrå biträder Probeco AB vid försäljning av aktier i Silvent AB till Lifco-koncernen

 

Wesslau Söderqvist Advokatbyrå har biträtt Probeco AB i samband med bolagets försäljning av en aktiemajoritet i Silvent AB till ett bolag inom Lifco-koncernen.

 

Silvent AB utvecklar och tillhandahåller tryckluftslösningar för kylning, rening och torkning inom olika industriella användningsområden. Bolaget har sitt huvudkontor i Borås med dotterbolag i England, Frankrike, Kina, USA och Österrike.

 

Wesslau Söderqvist Advokatbyrås team leddes av Carolina Bergh och Ulf Öjerklint främst biträdda av Peter Algar och Christian Bengtsson. Finansiell rådgivare i transaktionen har varit PwC.

 

För mer information, vänligen kontakta Carolina Bergh, tel: +46 33 21 15 30, email: carolina.bergh@wsa.se eller Ulf Öjerklint, tel: +46 33 21 15 30, email: ulf.ojerklint@wsa.seNy administrativ chef på WSA

Från och med mars 2017 har Wesslau Söderqvist Advokatbyrå en ny Administrativ chef. Det är advokaten Thomas Svedberg i Jönköping, som har varit verksam vid advokatbyrån sedan 1997, som nu tar steget över från advokatverksamheten till en chefsroll med ansvar för alla delar av kontorens gemensamma administration. – ”Min förhoppning är att jag med stöd av min erfarenhet från branschen och alla våra fantastiska medarbetare ska kunna vara med och bygga framtidens advokatbyrå”, säger Thomas Svedberg. ”Ett tydligt kundfokus med hög tillgänglighet har alltid varit en del av vår företagskultur och det ska vi nu utveckla ytterligare. Kunden ska alltid känna att vi – tillsammans med våra partners inom olika områden – kan ta ett helhetsgrepp om den affärsmässiga rådgivningen.”NYHETSBREV KAPITALMARKNADKohlswa Gjuteri Aktiebolag i konkurs

Kohlswa Gjuteri Aktiebolag, org.nr 556414-9010, försattes i konkurs den 10 mars 2017 vid Västmanlands tingsrätt. Konkursförvaltare är advokat Andreas Nordberg vid Wesslau Söderqvist Advokatbyrå KB.

 

Med anledning av konkursen infordras anbud på hela eller delar av Kohlswa Gjuteri Aktiebolags rörelse bestående av bl.a. varulager, inventarier, maskiner och fastigheten Köping Väster Kolsva 1:62. Till grund för anbudsförfarandet har ett anbudsunderlag upprättats. Det fullständiga anbudsunderlaget, som även innehåller de aktuella bilagorna, görs tillgängligt för intressenter som undertecknar och återsänder det till anbudsunderlaget medföljande sekretessförbindelsen.

 

Skriftligt anbud på hela eller delar av rörelsen ska vara konkursförvaltaren till handa senast den 13 april 2017. Konkursboet förbehåller sig fri prövningsrätt och rätt till förtida försäljning. Vid eventuella frågor eller vid önskemål om besök på gjuteriet vänligen kontakta advokat Andreas Nordberg, tel. 08-407 88 59, e-post: andreas.nordberg@wsa.se eller advokat Alexandra Jaktelius Ferm, tel. 08-407 88 06, e-post: alexandra.jaktelius.ferm@wsa.se.

 

Anbudsunderlag och sekretessförbindelse

 

Klicka här för att se film över Kohlswa Gjuteri Aktiebolags anläggning

Klicka här för att se bilder på fastigheten Köping Väster Kolsva 1:62

Klicka här för att se bilder på inventarier och maskiner

 

 

 

 

 

  
1 2

VI SÖKER BITRÄDANDE JURIST TILL HELSINGBORGSKONTORET

Wesslau Söderqvist Advokatbyrå är specialiserad på svensk och internationell affärsjuridik.
Våra kontor finns i Stockholm, Borås, Jönköping, Helsingborg, Malmö, Växjö, Västervik och Umeå och sysselsätter totalt ett 100-tal medarbetare. Utifrån en helhetssyn arbetar vi konsekvens- och lösningsinriktat för att uppnå största möjliga affärsnytta. Vi ska vara klientens bästa lokala partner, oavsett var i Sverige som klienten finns. Som jurist vid Wesslau Söderqvist har du tillgång till unik kompetens och en trivsam kultur.

Vi söker nu en advokat/biträdande jurist till Helsingborgskontoret. I rollen kommer du att arbeta med affärsjuridik, särskilt med inslag av obeståndsjuridik, arbetsrätt och bolagsrätt. Du som passar in i denna roll har en juristexamen samt ett par års arbetslivserfarenhet från domstol, advokatbyrå eller motsvarande affärsjuridisk verksamhet.

Vill du veta mer om arbetsuppgifterna eller om advokatbyrån är du välkommen att höra av dig till advokat Petra Loodberg alternativt advokat Eva Müller-Hansen. Mer information om Wesslau Söderqvist hittar du på www.wsa.se.

Intresserad? Din ansökan skickar du via e-post till skane@wsa.se senast den 30 september 2017. Urval sker dock löpande, avvakta därför inte.


Vi SÖKER BITRÄDANDE JURIST TILL BORÅSKONTORET

Wesslau Söderqvist Advokatbyrå är specialiserad på svensk och internationell affärsjuridik.
Våra kontor finns i Stockholm, Borås, Jönköping, Helsingborg, Malmö, Växjö, Västervik och Umeå och sysselsätter totalt ett 100-tal medarbetare.

Vi söker nu en biträdande jurist till Borås.

Vi söker dig som har ett genuint intresse för miljö- och fastighetsrätt. Vi ser också erfarenhet av arbete i domstol, vid advokatbyrå eller teknisk konsultbyrå som meriterande.

En förståelse för och en i grunden positiv syn på det enskilda företagandet och entreprenörsandan är nödvändig, liksom goda kunskaper inom civilrättens centrala avsnitt.

Du kommer att arbeta delvis på vårt kontor i Borås och delvis från Göteborg.

Skicka dina ansökningshandlingar med fullständig meritförteckning till boras@wsa.se. Mer info om Wesslau Söderqvist hittar du på www.wsa.se.

Om du har frågor angående tjänsten ber vi att du kontaktar Hans Nordström på 0708-61 86 21.

Sista ansökningsdag för tjänsten är 30 juni 2017.

Rekryteringsannons


SEMINARIUM OM DET FJÄRDE PENNINGTVÄTTSDIREKTIVET

Wesslau Söderqvists Stockholmskontor har hållit ett välbesökt seminarium om det fjärde penningtvättsdirektivet. Vid seminariet deltog flera företrädare från finansiella företag som står under tillsyn av Finansinspektionen. Advokatbyrån talade om de nya krav som uppställs på företag enligt det fjärde penningtvättsdirektivet såsom utökade krav på riskbedömning, kundkännedom, särskilda krav för större företag och koncerner samt periodisk rapportering till Finansinspektionen etc. De företag som omfattas av det fjärde penningtvättsdirektivet ska ha vidtagit de åtgärder som krävs för att uppfylla regelverket till den 2 augusti 2017 när direktivet implementeras i svensk rätt.


VI SÖKER BITRÄDANDE JURISTER TILL JÖNKÖPINGSKONTORET

 

Wesslau Söderqvist Advokatbyrå är specialiserad på svensk och internationell affärsjuridik.
Våra kontor finns i Stockholm, Jönköping, Borås, Helsingborg, Malmö, Växjö och Umeå och sysselsätter totalt ett 100-tal medarbetare.

Vi söker nu biträdande jurister till Jönköping.

Vi söker dig som har ett genuint intresse för affärsjuridik och vill jobba långsiktigt, lösningsinriktat och i nära samarbete med såväl kollegor som uppdragsgivare och andra partners. Du kommer att vara en del i en utmanande och rolig arbetsplats, där vikten av trivsel och utveckling är stor.

En förståelse för och en i grunden positiv syn på det enskilda företagandet och entreprenörsandan är nödvändig, liksom goda kunskaper inom civilrättens centrala avsnitt. Du ska också ha ett samhällsengagemang och ett intresse för människor och din samtid. Goda kunskaper i engelska är en förutsättning. Vi ser även arbete i domstol, vid advokatbyrå eller i annan affärsjuridisk konsultverksamhet som meriterande.

Skicka dina ansökningshandlingar med fullständig meritförteckning till jonkoping@wsa.se. Mer info om Wesslau Söderqvist hittar du på www.wsa.se.

Om du har frågor angående tjänsten kontaktar du Pernilla Larsson på 070-635 22 52. Sista ansökningsdag är 15 juli 2017.


Planerar du att expandera din verksamhet till Estland? Eller till Brasilien?

 

Funderar du på att göra affärer utomlands är det viktigt med en pålitlig lokal partner som kan marknaden och hjälper dig att undvika fällor och fel så att du får ut mesta möjliga av din investering. Nu finns en unik möjlighet att få ett personligt möte med rådgivare med mångårig erfarenhet av affärsstöd i det land ni är intresserade av.

 

Den 10-12 november 2017 står Wesslau Söderqvist värd för TELFA:s årliga höstkonferens i Stockholm. Medlemmar från Europas alla hörn kommer att delta, men också advokater i Nord- och Sydamerika, Asien, Afrika och Oceanien ingår i TELFA:s nätverk.

 

Kontakta TELFA:s svenska Link Partner, Max Björkbom, på max.bjorkbom@wsa.se om du vill veta mer.

 

TELFA är ett ledande nätverk av oberoende europeiska advokatbyråer, vars svenska medlem är Wesslau Söderqvist. TELFA har en allians med USLAW, ett ledande advokatnätverk i Amerika. Vill du veta mer om TELFA och/eller USLAW, klicka här www.telfa.law.

 

 


PRESSMEDDELANDE

Pressmeddelande

 

19 maj 2017

 

Wesslau Söderqvist Advokatbyrå har biträtt säljarna vid Hedin Bils förvärv av Porsche Center i Göteborg och Borås samt Porsche Service Center i Linköping  

Wesslau Söderqvist Advokatbyrå har biträtt säljarna vid överlåtelse av aktierna i PCB Västsverige AB till I.A. Hedin Bil AB.

 

PCB Västsverige AB bedriver försäljning och service av Porsche genom Porsche Center Göteborg, Porsche Center Borås och Porsche Service Center Linköping.

 

Wesslau Söderqvists team leddes av Ulf Öjerklint och Carolina Bergh biträdda av Peter Algar och Christian Bengtsson. Hedin Bil biträddes av Advokatfirman Glimstedt.

 

För mer information, vänligen kontakta Ulf Öjerklint, tel: +46 33 21 15 30, email: ulf.ojerklint@wsa.se eller Carolina Bergh, tel: +46 33 21 15 30, email: carolina.bergh@wsa.se

 


PRESSMEDDELANDE

Pressmeddelande

4 maj 2017

 

Wesslau Söderqvist Advokatbyrå biträder Probeco AB vid försäljning av aktier i Silvent AB till Lifco-koncernen

 

Wesslau Söderqvist Advokatbyrå har biträtt Probeco AB i samband med bolagets försäljning av en aktiemajoritet i Silvent AB till ett bolag inom Lifco-koncernen.

 

Silvent AB utvecklar och tillhandahåller tryckluftslösningar för kylning, rening och torkning inom olika industriella användningsområden. Bolaget har sitt huvudkontor i Borås med dotterbolag i England, Frankrike, Kina, USA och Österrike.

 

Wesslau Söderqvist Advokatbyrås team leddes av Carolina Bergh och Ulf Öjerklint främst biträdda av Peter Algar och Christian Bengtsson. Finansiell rådgivare i transaktionen har varit PwC.

 

För mer information, vänligen kontakta Carolina Bergh, tel: +46 33 21 15 30, email: carolina.bergh@wsa.se eller Ulf Öjerklint, tel: +46 33 21 15 30, email: ulf.ojerklint@wsa.se


Ny administrativ chef på WSA

Från och med mars 2017 har Wesslau Söderqvist Advokatbyrå en ny Administrativ chef. Det är advokaten Thomas Svedberg i Jönköping, som har varit verksam vid advokatbyrån sedan 1997, som nu tar steget över från advokatverksamheten till en chefsroll med ansvar för alla delar av kontorens gemensamma administration. – ”Min förhoppning är att jag med stöd av min erfarenhet från branschen och alla våra fantastiska medarbetare ska kunna vara med och bygga framtidens advokatbyrå”, säger Thomas Svedberg. ”Ett tydligt kundfokus med hög tillgänglighet har alltid varit en del av vår företagskultur och det ska vi nu utveckla ytterligare. Kunden ska alltid känna att vi – tillsammans med våra partners inom olika områden – kan ta ett helhetsgrepp om den affärsmässiga rådgivningen.”


NYHETSBREV KAPITALMARKNAD


Kohlswa Gjuteri Aktiebolag i konkurs

Kohlswa Gjuteri Aktiebolag, org.nr 556414-9010, försattes i konkurs den 10 mars 2017 vid Västmanlands tingsrätt. Konkursförvaltare är advokat Andreas Nordberg vid Wesslau Söderqvist Advokatbyrå KB.

 

Med anledning av konkursen infordras anbud på hela eller delar av Kohlswa Gjuteri Aktiebolags rörelse bestående av bl.a. varulager, inventarier, maskiner och fastigheten Köping Väster Kolsva 1:62. Till grund för anbudsförfarandet har ett anbudsunderlag upprättats. Det fullständiga anbudsunderlaget, som även innehåller de aktuella bilagorna, görs tillgängligt för intressenter som undertecknar och återsänder det till anbudsunderlaget medföljande sekretessförbindelsen.

 

Skriftligt anbud på hela eller delar av rörelsen ska vara konkursförvaltaren till handa senast den 13 april 2017. Konkursboet förbehåller sig fri prövningsrätt och rätt till förtida försäljning. Vid eventuella frågor eller vid önskemål om besök på gjuteriet vänligen kontakta advokat Andreas Nordberg, tel. 08-407 88 59, e-post: andreas.nordberg@wsa.se eller advokat Alexandra Jaktelius Ferm, tel. 08-407 88 06, e-post: alexandra.jaktelius.ferm@wsa.se.

 

Anbudsunderlag och sekretessförbindelse

 

Klicka här för att se film över Kohlswa Gjuteri Aktiebolags anläggning

Klicka här för att se bilder på fastigheten Köping Väster Kolsva 1:62

Klicka här för att se bilder på inventarier och maskiner

 

 

 

 

 

 


SEMINARIUM TILLSAMMANS MED AIG INSURANCE

Wesslau Söderqvist Advokatbyrå har hållit ett seminarium tillsammans med AIG Insurance om produktansvar där ett drygt tjugotal företrädare från näringslivet och försäkringsbranschen deltog. Riskingenjör Thomas Malmberg, AIG och advokat Sten Gisselberg talade om riskerna för skador som dagens högteknologiska produkter kan orsaka och den juridik som reglerar ansvaret för dessa skador.

Kungsgatan 36


Wesslau Söderqvist Advokatbyrå rådgivare till AB Fagerhult (publ) vid träffande av avtal om förvärv av WE-EF

PRESS RELEASE

 

Wesslau Söderqvist rådgivare till AB Fagerhult (publ) vid träffande av avtal om förvärv av WE-EF

 

AB Fagerhult (publ) har den 23 december 2016 träffat avtal om förvärv av WE-EF, som utgörs av WE-EF Leuchten GmbH (Tyskland), WE-EF Leuchten GmbH & Co. KG (Tyskland), WE-EF Trading & Design GmbH (Tyskland), WE-EF Lumière S.a.r.l. (Frankrike), WE-EF Lighting Co. Ltd. (Thailand), WE-EF Helvetica SA (Schweiz), WE-EF Lighting Ltd. (Storbritannien), WE-EF Lighting Pty. Ltd. (Australien) och WE-EF Lighting USA LLC (USA). I samband med avtalen om förvärv av WE-EF har Fagerhult även träffat avtal om förvärv av det franska bolaget Flux Eclairage S.A.S.

 

”WE-EF är en ledande tillverkare av utomhusbelysning, med global marknadsnärvaro och med produkter av hög kvalitet och med innovativa lösningar.  Genom införlivandet av WE-EF i Fagerhultgruppen ser vi många positiva synergier, inklusive marknadsföring och försäljning av WE-EF:s produkter genom Fagerhultsgruppens distributionskanaler, vilket stärker Fagerhultsgruppens position på marknaden för utomhusbelysning”, kommenterar Johan Hjertonsson, CEO Fagerhultgruppen.

 

”Vårt biträde till Fagerhult i förvärven av WE.EF och Flux Eclairage S.A.S. har hög internationell prägel genom vårt samarbete med legala rådgivare i åtta länder och det visar advokatbyråns kompetens att ge rådgivning i världsomspännande uppdrag”, kommenterar Kristoffer Jacobsson, advokat och partner vid Wesslau Söderqvist Advokatbyrå.

 

Fagerhult betalar 81 miljoner Euro på en kassa och skuldfri basis för samtliga aktier i WE-EF bolagen och 5 miljoner Euro för samtliga aktier i Flux Eclairage S.A.S. Förvärven är villkorade av godkännande av tyska konkurrensmyndigheten.

 

Wesslau Söderqvists partners Kristoffer Jacobsson och Björn Lind, tillsammans med Orrick Herrington & Sutcliffe LLP genom partnern Konstantin Heitmann i Düsseldorf, ansvarade för legal rådgivning till Fagerhult i förvärven. Transaktionsrådgivare till Fagerhult var Interfinanz GmbH i Düsseldorf. Legala rådgivare till säljarna var Hogan Lovells LLP i Hamburg med Dr. Andreas Meyer som ansvarig partner.


NYHETSBREV ARBETSRÄTT

Klicka på länken nedan för att ta del av nyhetsbrevet.

Nyhetsbrev

 


Wesslau Söderqvist Advokatbyrå har biträtt ägarna till GM-Gruppen Moving Message AB vid försäljningen av bolaget till A City Media AB (publ)

Pressmeddelande

 

Wesslau Söderqvist Advokatbyrå i Borås har biträtt ägarna till GM-Gruppen Moving Message AB i samband med försäljningen av samtliga aktier i bolaget till A City Media AB (publ), ett bolag noterat vid First North. GM-Gruppen Moving Message AB, med kontor i Borås, är verksamma inom rörlig, digital utomhusreklam. Bolaget har sammanlagt 30 anställda och omsatte förra året strax över 38 miljoner kronor. Köpeskillingen för aktierna har bestått av en kontant del och en del av aktier köparbolaget tilldelade genom en riktad nyemission.

 

Ansvarig hos Wesslau Söderqvist Advokatbyrå har varit Martin Bergander biträdd av Peter Algar och biträdande jurist Christian Bengtsson. Köparen har biträtts av Anders Bark från 7Wise Advokatbyrå samt av Andreas Höhling och biträdande jurist Mia Lagerqvist på Advokatfirman Glimstedt.

 

För mer information, vänligen kontakta Martin Bergander, tel: +46 33 21 15 30, email: martin.bergander@wsa.se.

 


Pressmeddelande

Klicka på länken nedan för att ta del av pressmeddelandet.

Pressmeddelande


Nyhetsbrev Kapitalmarknad


AKTIV PÅ DEN TYSKA MARKNADEN?

– Lär känna skillnaderna i arbetsrätten och affärskulturen –

Tyskland är sedan länge en stor och viktig marknad för svenska företag. Närheten gör att många företag väljer att upprätta egen verksamhet med anställda, kanske genom att bilda ett bolag eller genom att upprätta en filial.

 

Många upptäcker då hur stora skillnaderna är mellan den svenska och tyska arbetsrätten men även de affärskulturella skillnaderna blir tydliga.

 

Under en halvdag kommer vi att belysa skillnaderna mellan svensk och tysk arbetsrätt, vilka de vanligaste fallgroparna är och hur de ska undvikas. Avslutningsvis går vi igenom affärskulturella skillnader för att öka din förståelse för hur du gör affärer i Tyskland.

 

Advokat Jessica Stålhammar, från Wesslau Söderqvist Advokatbyrå, kommer tillsammans med sin tyska arbetsrättsliga kollega Dr. Julia Reinsch, Rechtsanwältin från Hoffmann Liebs Fritsch & Partner i Düsseldorf, att ge en överblick i de arbetsrättsliga regelverken i Sverige respektive Tyskland med fokus på de skillnader som faktiskt finns.

Anders Hill från Human Entrance AB kommer avslutningsvis att guida oss genom de affärskulturella skillnaderna. Hur påverkar kulturella värderingar kommunikation, mentalitet och affärsrelationer i Tyskland och Sverige? Hur uppfattar svenskar och tyskar varandra och vad bör man tänka på i mötet med andra kulturer?

 

Ta med kollegorna, inbjudan gäller alla på företaget.

Välkommen!

 

Anmälan sker via Handelskammarens hemsida.

 

Sverige-tyskland

 


Stipendier – Stiftelsen Infina och Stiftelsen Independent

Stiftelserna Infina och Independent har för avsikt att under år 2016 utbetala ett eller flera stipendier om 105 000 kronor ur vardera stiftelse. Stipendierna delas ut bland doktorander som bedriver forskning med anknytning till finansiella tjänster.

Stiftelsen Independent har till ändamål att främja forskning och andra utredningsinsatser inom juridiken, särskilt inom området för finansiella tjänster i ett internationellt perspektiv. Stipendium eller bidrag utdelas endast till personer som, när ansökan inges till Stiftelsen, är antagna till doktorandutbildning vid Juridiska fakulteten, Stockholms Universitet.

Stiftelsen Infina har till ändamål att främja forskning och andra utredningsinsatser beträffande ekonomiska och/eller skatterättsliga aspekter inom området för finansiella tjänster i ett internationellt perspektiv. Stipendium eller bidrag utdelas endast till personer som är antagna till doktorandutbildning vid Handelshögskolan i Stockholm eller Stockholms Universitet.

Mer information om stiftelserna finner du under respektive informationsblad.

Sista dagen att inkomma med ansökan är den 18 november 2016.

Eventuella frågor kan ställas till Caroline Olausson via e-post caroline.olausson@wsa.se eller per telefon, 08-407 88 00

 

Välkommen med din ansökan!

Ansökan Independent

Informationsblad Independent

 

Ansökan Infina

Informationsblad Infina


Nu är vi Wesslau Söderqvist

Två välrenommerade advokatbyråer, Gärde Wesslau och Hökerberg & Söderqvist, blir en. Vårt nya namn är Wesslau Söderqvist. Hela idén med samgåendet är att särskilja oss på marknaden genom ökat fokus på kundnytta och konkreta mervärden. Läs mer …


Sverige siktar på att bli ledande inom eHälsa

Den svenska regeringen har målsättningen att Sverige skall vara världsledande inom eHälsa år 2025. Pontus Sörlin, partner på Wesslau Söderqvist, förklarar några av de aktuella utmaningarna för svensk eHälsa och tar en noggrann bild av regeringens senaste rapport inom eHälsa, som bl a rekommenderar att skapa en ny nationell läkemedelslista. Rapporten, och särskilt detta förslag, har blivit skarpt kritiserad, vilket förklaras av Pontus.

Artikeln publicerades först i eHealth Law & Policy i April 2016.

(mer…)