Hur påverkar händelser i världen dina affärer?

Vi på Wesslau Söderqvist Advokatbyrå är inga framtidsforskare, men vi är bra på att dra slutsatser och upptäcka de möjligheter förändringar alltid medför. Och på att paketera helhetslösningar som gör livet enklare för dig. För en sak är säker, omvärlden behöver ständigt omvärderas.

Vårt synsätt begränsar oss inte till traditionella rätts- eller affärsområden. Där andra fastnar i konventionella mallar hittar vi möjligheter du inte trodde fanns. Vi ser till dina specifika behov och förstår dina villkor som näringsidkare.

Helhetssyn ger affärsnytta

Att samarbeta med oss innebär tydligt definierade uppdrag och förutsägbara kostnader. Utifrån en helhetssyn arbetar vi konsekvens- och lösningsinriktat för att uppnå största möjliga affärsnytta.

Vi känner din marknad

Vi ska vara din bästa lokala partner, oavsett var i Sverige du finns. För även i ett litet land som Sverige finns det kulturella skillnader. Hur människor resonerar, reagerar och interagerar. Det är en viktig anledning till att vi inte enbart har kontor i storstadsregionerna Stockholm och Malmö, utan även i Borås, Jönköping, Helsingborg, Nässjö, Umeå och Västervik.

Bredd och djup

Kunder kommer till oss för att vi är specialiserade inom våra affärsområden och kan den lokala och globala marknaden. De väljer oss för att våra medarbetare är bland landets ledande experter inom sina områden. Det starka samarbetet över kontorsgränserna och vår medverkan i internationella och nationella nätverk är bidragande orsaker till vår framgång.

Vi vill göra skillnad

Vi anställer inte bara människor, vi bygger en kultur. Det handlar om hållbarhet, värderingar och hur människor behandlas. Vi är här för att göra skillnad.

Jobba hos oss

Sju anledningar att anlita oss

Vi har koncentrerat oss på sju områden. Det är där du hittar vår spets och vårt djup. Rådgivning som löser problem, sparar tid och skapar trygghet i affärsrelationer.

Läs om våra affärsområden

Vi är lokala men finns överallt

Att vi har kontor i åtta städer innebär för dig en värdefull lokal närvaro. Vi har dessutom samarbeten med flera andra aktörer i Sverige men också internationellt. Det innebär att vi kan vara din partner oavsett var i världen du behöver oss.

Läs om nätverk