Samhället av idag präglas av en ständigt ökande specialisering, vilket medför allt större behov av analys för att identifiera alla delfrågor i de ofta sammansatta och komplexa projekt som våra uppdragsgivare ställs inför. För att kunna ge bästa möjliga stöd för beslutsfattandet i denna process, har vi har sedan flera år etablerat samarbeten inte bara med leverantörer av juridiska tjänster i andra länder, utan också med partners som tillhandahåller rådgivning inom andra områden som regelmässigt är relevanta, exempelvis ledande specialister på företagsvärdering, olika skattefrågor, redovisning och revision samt riskanalys och riskhantering.

MACKRELL INTERNATIONAL

Mackrell International grundades 1987 och består idag av ett 90-tal advokatbyråer med mer än 140 kontor i 60 länder runt om i världen. Nästan 5000 jurister verksamma på dessa kontor finns till hands för att bistå våra klienter utanför Sverige.

Läs mer om Mackrell

TELFA – ett internationellt juridiskt nätverk

Wesslau Söderqvist tillhör nätverket The Trans European Law Firms Alliance (TELFA) som består av mer än 700 advokater runt om i Europa. Nätverket grundar sig på att lokala regelverk och kulturella faktorer spelar stor roll för varje företags möjligheter att lyckas på andra marknader än den lokala.
TELFA har sedan flera år en allians med det amerikanska nätverket USLAW. De två nätverken, inräknat de ytterligare samarbetspartners som finns, organiserar sammanlagda drygt 6 000 advokater i Nord- och Latinamerika, Europa, Asien och Afrika.

Läs mer om TELFA

IAC

International Attorneys´Club, IAC, är ett av de nätverk av advokatbyråer som Wesslau Söderqvist är medlem av. IAC har sin bas i Europa och är, förutom New York, representerat i 26 europeiska länder.

Läs mer om IAC