AC Golv och Plattsättning AB i konkurs – syd

Bolaget har bedrivit entreprenadverksamhet med i huvudsak badrumsrenovering mot ROT-kunder. Bolaget har även butik i centrala Lund med försäljning av kakel, klinker, blandare m.m.

För konkursboets räkning infordras anbud på rörelsen.

Anbudsunderlag inkl bilagor