Våra affärsområden

Fastighet & entreprenad

Fastighetsmarknaden präglas ännu i dag av traditionella värderingsprinciper.

Från projektering till byggnation och uthyrning

Fastighetsmarknaden präglas ännu i dag av traditionella värderingsprinciper och svag koppling mellan kommersiella förutsättningar och hyresnivåer. Nya skatteregler kräver nya sätt att paketera försäljningar. En sviktande bostadsmarknad har lett till att processbenägenheten ökat på entreprenadsidan. Behovet av anpassade finansieringsmodeller finns kvar. Branschen står helt enkelt inför många och stora utmaningar.

Inom affärsområdet Fastigheter och entreprenad erbjuder vi på WSA strategisk rådgivning oavsett om frågan rör värdering och finansiering; AMA-koder i pågående upphandling; bibehållna rättigheter i en entreprenad; förlängningstvister om hyra eller identifierade miljörisker vid förvärv. Vårt nätverk bestående av allt från tekniska konsulter, besiktningsmän, värderare och miljöutredare gör dessutom att vi alltid kan erbjuda dig bred och strategisk rådgivning – vad det än gäller.

Vår erfarenhet från marknadens alla sidor, vår vana att hantera de både många och olika intressenterna i branschen och vårt breda nätverk innebär att vi alltid hanterar dina frågor snabbt och effektivt – med en stark affärsinriktad prägel.


Human Resources

Vi vet att dina medarbetare är din viktigaste tillgång. Med oss som HR-partner får du kvalificerat stöd i alla personalfrågor som oundvikligen kommer att dyka upp.

Läs mer

Kredit & obestånd

WSA har erfarenhet av flera av Sveriges största obeståndsärenden genom tiderna. Den kompetensen tar vi med oss i alla kredit- och obeståndsfrågor som dyker upp i din verksamhet.

Läs mer

Kapitalmarknad

Vi har länge varit specialiserade inom finansfrågor. Det i kombination med vårt fokus på din affärsnytta gör att vi på bästa sätt möter dina behov på kapitalmarknaden.

Läs mer

Offentliga affärer

Vi kan offentliga affärer. Med oss som partner får du därför lite mer – vi förstår drivkrafterna och hur dessa påverkar din organisations möjligheter.

Läs mer

Företagsförvärv

Med företagsförvärv kan du snabbt växla upp när organisk tillväxt tar för lång tid. WSA förstår hela din affär och kan därför hjälpa dig med alla typer av ägarförändringar i bolaget. Så kan du fokusera på verksamheten.

Läs mer

Corporate & enterprise

Målstyrning via Corporate & enterprise innebär ett strategiskt helhetsgrepp på din verksamhet och de frågor som är aktuella för stunden. Tillsammans maximerar vi din affärsnytta.

Läs mer