Våra affärsområden

Miljö, energi och fastighet

Hållbara lösningar ur alla perspektiv

Miljöfrågor växer i betydelse, omfattning och komplexitet för många företag. Vi hanterar alla de frågeställningar som kan dyka upp i ditt företag. Förutom bolag som verkar inom miljöbranschen arbetar vi regelbundet med aktörer som behöver hjälp med frågor kopplade till förorenad mark, vattenverksamhet, olika typer av tillståndsfrågor, miljökonsekvens- och tekniska beskrivningar, tillsynsärenden och givetvis miljöfrågans betydelse vid transaktioner av såväl fastigheter som bolag och verksamheter.

Energibranschen har starka kopplingar till miljöfrågor. Branschen är i snabb förändring. Konsumenten blir prosumers, samhällsklimatet ställer högre krav på säkerhet och beredskap, fordonsflottan elektrifieras och världen digitaliseras, effektbristen i elnäten påverkas och behovet av att skapa ett hållbart samhälle är avgörande för framtiden. Energibranschens aktörer har att hantera både dagens lagstiftning liksom framtida regelverk samtidigt som nya affärsområden prövas och marknaden förändras.

Fastighetsmarknaden präglas däremot ännu idag av traditionella värderingsprinciper och svag koppling mellan kommersiella förutsättningar och hyresnivåer. På entreprenadsidan har processbenägenheten ökat liksom vikten av noggrann planering och överväganden i många olika typer av frågor. Individuellt utformade entreprenadavtal som tar hänsyn till de specifika förutsättningarna i avtalssituationen är en nödvändighet.

WSA behärskar komplexiteten och de kommersiella aspekterna av dina affärer och avtal. Vårt nätverk bestående av allt från tekniska konsulter, besiktningsmän, värderare och miljöutredare gör att vi alltid kan erbjuda dig bred och strategisk rådgivning – vad det än gäller.

Se våra medarbetare inom Miljö, energi och fastighet

Human Resources

Vi vet att dina medarbetare är din viktigaste tillgång. Med oss som HR-partner får du kvalificerat stöd i alla personalfrågor som oundvikligen kommer att dyka upp.

Läs mer

Kredit & obestånd

WSA har erfarenhet av flera av Sveriges största obeståndsärenden genom tiderna. Den kompetensen tar vi med oss i alla kredit- och obeståndsfrågor som dyker upp i din verksamhet.

Läs mer

Kapitalmarknad

Vi har länge varit specialiserade inom finansfrågor. Det i kombination med vårt fokus på din affärsnytta gör att vi på bästa sätt möter dina behov på kapitalmarknaden.

Läs mer

Offentliga affärer

Vi kan offentliga affärer. Med oss som partner får du därför lite mer – vi förstår drivkrafterna och hur dessa påverkar din organisations möjligheter.

Läs mer

Företagsförvärv

Med företagsförvärv kan du snabbt växla upp när organisk tillväxt tar för lång tid. WSA förstår hela din affär och kan därför hjälpa dig med alla typer av ägarförändringar i bolaget. Så kan du fokusera på verksamheten.

Läs mer

Corporate & enterprise

Målstyrning via Corporate & enterprise innebär ett strategiskt helhetsgrepp på din verksamhet och de frågor som är aktuella för stunden. Tillsammans maximerar vi din affärsnytta.

Läs mer