Våra affärsområden

Offentliga affärer

För bästa resultat behövs perspektiv från båda sidor.

Offentliga affärer i näringslivet

För de flesta företag och organisationer som är involverade i offentliga affärer är dessa direkt avgörande för verksamheten – både som upphandlande enheten eller leverantören. Affärerna har ofta en politisk dimension och omfattas av särskilda regelverk vilket innebär både utmaningar att hitta den kommersiellt mest optimala lösningen och att ett enda felaktigt steg leder till stora förseningar i projekt och förlorade värden.

Vårt arbete inom affärsområdet Offentliga affärer bygger på vetskapen om att de strategiska val som görs har särskilt höga krav. Genomförandet måste planeras noggrant och följas upp – oavsett om det rör framtagande av förfrågningsunderlag, anbudsgivande, utvärdering, överprövning eller den efterföljande implementeringen.

För bästa resultat behövs perspektiv från båda sidor. Att veta hur både upphandlaren och anbudsgivaren kommer att resonera. Vår breda kompetens – som sträcker sig till närliggande områden som sekretess, GDPR, statsstöd och konkurrens tillsammans med vårt nätverk av revisorer, tekniska konsulter och andra rådgivare – innebär att vi kan ta ett helhetsgrepp på frågan och vara ett löpande strategiskt stöd genom hela affären.

Se våra medarbetare inom Offentliga affärer

Human Resources

Vi vet att dina medarbetare är din viktigaste tillgång. Med oss som HR-partner får du kvalificerat stöd i alla personalfrågor som oundvikligen kommer att dyka upp.

Läs mer

Miljö, energi och fastighet

Miljö-, energi- och fastighets-frågor växer i betydelse, omfattning och komplexitet. WSA bistår företag, organisationer och offentliga organ inom alla frågor som kan dyka upp och ger er strategiska råd.

Läs mer

Kredit & obestånd

WSA har erfarenhet av flera av Sveriges största obeståndsärenden genom tiderna. Den kompetensen tar vi med oss i alla kredit- och obeståndsfrågor som dyker upp i din verksamhet.

Läs mer

Kapitalmarknad

Vi har länge varit specialiserade inom finansfrågor. Det i kombination med vårt fokus på din affärsnytta gör att vi på bästa sätt möter dina behov på kapitalmarknaden.

Läs mer

Företagsförvärv

Med företagsförvärv kan du snabbt växla upp när organisk tillväxt tar för lång tid. WSA förstår hela din affär och kan därför hjälpa dig med alla typer av ägarförändringar i bolaget. Så kan du fokusera på verksamheten.

Läs mer

Corporate & enterprise

Målstyrning via Corporate & enterprise innebär ett strategiskt helhetsgrepp på din verksamhet och de frågor som är aktuella för stunden. Tillsammans maximerar vi din affärsnytta.

Läs mer