Anna Larsson

Konkursassistent till WSA i Göteborg

Konkursassistent till WSA i Göteborg Vi söker nu förstärkning till vårt team inom Kredit & Obestånd i Göteborg. Idag består vårt team av tre konkursförvaltare, en biträdande jurist och en…

Läs mer

Konkursanbud: Visiondesk i Sverige AB

KONKURSANBUD Visionsdesk i Sverige AB, med särskilt företagsnamn Argonova, 556606-9711, försattes i konkurs vid Borås tingsrätt den 18 januari 2021 varvid Martin Bergander utsågs till konkursförvaltare. Bolaget bedriver verksamhet inom…

Läs mer

Sanktionsbeslut rörande GDPR från Datainspektionen

Datainspektionens sanktionsbeslut rörande GDPR mot Utbildningsnämnden i Stockholms stad samt mot Gnosjö kommun Datainspektionen har under november beslutat om två sanktionsbeslut rörande GDPR. Det ena riktar sig till Utbildningsnämnden i…

Läs mer

WSA har biträtt Frankenius Equity AB vid förvärv av aktier i Gina Tricot AB

WSA har biträtt Frankenius Equity AB vid förvärv av Nordic Capital:s indirekt ägda aktier i Gina Tricot AB Wesslau Söderqvist Advokatbyrå har genom advokaten Ulf Öjerklint och biträdande juristen Emelie…

Läs mer

WSA svarar och förklarar – Varför överlåts fastigheter paketerade i bolag?

Varför överlåts fastigheter paketerade i bolag? Vid överlåtelser av kommersiella fastigheter mellan professionella aktörer är det mer en regel än ett undantag att parterna väljer att inte överlåta fastigheterna enligt…

Läs mer

Avgörande från Högsta domstolen avseende s.k. kombinerade upplåtelser

Avgörande från Högsta domstolen avseende s.k. kombinerade upplåtelser Inom hyresrätten är det av avgörande betydelse om den lägenhet som ett hyresavtal avser ska karaktäriseras som en bostadslägenhet eller en lokal.…

Läs mer

Ändrade energihushållningsregler för byggnader

Ändrade energihushållningsregler för byggnader I plan och bygglagen (PBL) finns krav på att byggnader ska ha de tekniska egenskaper som är väsentliga i fråga om energihushållning och värmeisolering. Dessa krav…

Läs mer

Nytt förslag – ett ändamålsenligt minoritetsskydd i aktiebolag och ekonomiska föreningar

Regeringen har i proposition 2019/20:194 ” Ett ändamålsenligt minoritetsskydd i aktiebolag och ekonomiska föreningar” lagt fram ett förslag på ändringar i reglerna om minoritetsskydd i aktiebolag och ekonomiska föreningar, däribland…

Läs mer

Försäljning av rörelsen i Nefertiti

Försäljning av rörelsen i Jazzklubben Nefertiti Aktiebolag Jazzklubben Nefertiti Aktiebolag registrerades år 1982 och driver den välkända jazz- och nattklubben ”Nefertiti” i Göteborg, www.nefertiti.se. Bolaget försattes på egen ansökan i…

Läs mer

Omställningsstöd för företag

Omställningsstöd för företag Regeringen föreslog på Valborgsmässoafton ett nytt krispaket somkallas omställningsstöd för företag. Stödet är beräknat till 39 miljarderkronor, vilket är det mest omfattande hittills. Stödet är inte återbetalningspliktigt…

Läs mer