Lena Tidstrand

Konkursanbud: Katani AB

KONKURSANBUD Katani AB, 556779-8698, försattes i konkurs vid Jönköpings tingsrätt den 10 februari 2021 varvid Krister Havert utsågs till konkursförvaltare.   Bolaget bedriver verksamhet med försäljning av barnleksaker och andra…

Läs mer

WSA företräder vid försäljning av Hall Media AB

Wesslau Söderqvist har företrätt Carl-Olof och Jenz Hamrins stiftelse vid försäljning av Hall Media. Hall Media består av tio abonnemangstidningar, åtta gratistidningar samt en egen tryck- och distributionsverksamhet med över…

Läs mer

WSA har biträtt AB Fagerhult (publ) vid förvärvet av iGuzzini illuminazione S.p.A

WSA har biträtt AB Fagerhult (publ) vid förvärvet av iGuzzini illuminazione S.p.A med tillhörande apportemission samt vid Fagerhults efterföljande företrädesemission

Läs mer

WSA företräder Fagerhult vid förvärvet av IGuzzini Illuminazione S.p.A.

Det svenska börsbolaget AB Fagerhult (publ) har den 21 december 2018 träffat avtal om förvärv av 100% av aktierna i iGuzzini illuminazione S.p.A. med säte i Recanati, Italien samt dotterbolag…

Läs mer