Sanella Petrovski

Wesslau Söderqvist Advokatbyrå har biträtt vid försäljningen av Fiber och Elkraft i Norr AB

Wesslau Söderqvist Advokatbyrå har biträtt säljaren som legal rådgivare vid överlåtelsen av Fiber och Elkraft i Norr AB till Vinci Energies Nordic. Verksamheten består av projektering, installation och serviceuppdrag inom…

Läs mer

Konkursanbud: Pansante AB

Pansante AB försattes i konkurs vid Attunda tingsrätt den 18 november 2020 varvid advokaten Anthony Krystek utsågs till konkursförvaltare. Konkursbolaget ha fram till konkursutbrottet bedrivit verksamhet med inriktning mot byggnationer…

Läs mer

Wesslau Söderqvist Advokatbyrå har biträtt Allmiljö i Umeå AB vid överlåtelse av återvinningsverksamheter

Wesslau Söderqvist Advokatbyrå har biträtt Allmiljö i Umeå AB som legal rådgivare i samband med överlåtelse av återvinningsverksamheter i bl.a. Umeå och Skellefteå till Stena Recycling AB. I överlåtelsen ingår…

Läs mer

Wesslau Söderqvist Advokatbyrå har biträtt Kaj Johansson Gruppen AB vid överlåtelse av aktierna i Kaj Johansson Fastigheter AB

Wesslau Söderqvist Advokatbyrå har biträtt Kaj Johansson Gruppen AB som legal rådgivare i samband med överlåtelsen av aktierna i Kaj Johansson Fastigheter till Stena Metall AB. Kaj Johansson Fastigheter är…

Läs mer

Wesslau Söderqvist Advokatbyrå har biträtt Germ Invest AB vid överlåtelse av aktierna i Germ AB

Wesslau Söderqvist Advokatbyrå har biträtt Germ Invest AB som legal rådgivare i samband med överlåtelsen av aktierna i Germ AB till det noterade bolaget Bergman & Beving AB. Germ AB…

Läs mer

Wesslau Söderqvist Advokatbyrå har biträtt Håkan Eriksson i Umeå AB vid överlåtelse av aktierna i Flottarbyn AB

Wesslau Söderqvist Advokatbyrå har biträtt Håkan Eriksson i Umeå AB som legal rådgivare i samband med överlåtelsen av aktierna i Flottarbyn AB till det noterade bolaget Diös Fastigheter AB. Flottarbyn…

Läs mer

Wesslau Söderqvist Advokatbyrå har biträtt Presto Brandsäkerhet AB

Wesslau Söderqvist Advokatbyrå har biträtt Presto Brandsäkerhet AB vid förvärv av Svensk Uppdragsutbildning AB Wesslau Söderqvist Advokatbyrå har biträtt Presto Brandsäkerhet AB som legal rådgivare i samband med förvärvet av…

Läs mer

Nyhetsbrev- Finansinspektionen beslutar om varning och sanktionsavgift om 300 miljoner kronor för Nasdaq Clearing Aktiebolag

Finansinspektionen beslutar om varning och sanktionsavgift om 300 miljoner kronor för Nasdaq Clearing Aktiebolag Nasdaq Clearing Aktiebolag, nedan Nasdaq Clearing, är en clearingorganisation som har tillstånd att verka som central…

Läs mer

Nyhetsbrev- Finansinspektionen har beslutat om ändringar av Finansinspektionens föreskrifter

Finansinspektionen har beslutat om ändringar av Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:9) om värdepappersfonder samt Finansinspektionens föreskrifter (2013:10) om förvaltare av alternativa investeringsfonder.

Läs mer

Nya riktlinjer för hantering av likviditetsstresstester i fonder

Den europeiska tillsynsmyndigheten ESMA har under sommaren publicerat nya riktlinjer för hantering av likviditetsstresstester i fonder. Enligt riktlinjerna bör fondförvaltare (både avseende UCITS-fonder och AIF:er) bl.a. utveckla modeller för hantering…

Läs mer