Corporate & enterprise

Erik Sjöberg

AFFÄRSOMRÅDE Corporate & enterprise KOMPETENSOMRÅDEN Bolagsrätt, Företagsförvärv, Kommersiell avtalsrätt och Offentligrätt UTBILDNING Juristexamen, Göteborgs universitet, 2017 SPRÅK Svenska och engelska

Läs mer

Christian Ibrahim

AFFÄRSOMRÅDEN Corporate & Enterprise, Företagsförvärv KOMPETENSOMRÅDEN Bolagsrätt, Företagsförvärv, Kommersiell avtalsrätt UTBILDNING Juristexamen, Uppsala universitet, 2016 SPRÅK Svenska, Engelska, Arabiska   Här hittar du Christian på LinkedIn

Läs mer

Therése Elias

”WSA är inte en advokatbyrå i mängden. Med högt i tak och en välkomnande företagskultur tillåts alla att utvecklas och växa i sin roll som jurist och kollega. Den höga…

Läs mer

Daniel Ahlström

”På WSA har vi skapat ett prestigelöst arbetsklimat där klientens intressen alltid är i fokus. Genom teamwork och ständiga kunskapsutbyten mellan kollegor skapar vi en konkurrenskraftig juridisk rådgivning som utvecklas…

Läs mer

Anna Asp

”På WSA uppmuntras vi till att ha en röst och vara delaktiga i alla moment. Byrån fokuserar på att skapa ett trevligt och engagerat arbetsklimat, vilket i sin tur avspeglas…

Läs mer

Carl Nyrén

AFFÄRSOMRÅDEN Corporate & Enterprise, Kredit & Obestånd KOMPETENSOMRÅDEN Bolagsrätt, Kommersiell avtalsrätt, Obeståndsrätt UTBILDNING Juristexamen, Göteborgs universitet, 2020 SPRÅK Svenska och engelska Här hittar du Carl Nyrén på LinkedIn

Läs mer

Isac Özcan

”För mig är det viktigt att jobba på en advokatbyrå som jag kan vara stolt över. WSA förenar högkvalitativ rådgivning med stort engagemang för att nå den bästa lösningen för…

Läs mer

Clara Herbertsson

”På WSA finns både en bred kompetens, ett prestigelöst samarbetsklimat och ett starkt engagemang för det lokala näringslivet. Det ger de bästa förutsättningarna för att stödja klienter med kvalificerad juridisk…

Läs mer

Camilla Rosén

”Hos WSA trivdes jag från dag ett. Jag känner mig delaktig och har fått möjlighet till utveckling snabbt. Sedan är det fantastiskt att få möjlighet att arbeta med alla duktiga…

Läs mer

John Vleugels Antonson

AFFÄRSOMRÅDEN Corporate & Enterprise, Företagsförvärv, Miljö, energi och fastighet KOMPETENSOMRÅDEN Bolagsrätt, Fastighetsrätt och hyresrätt, Företagsförvärv, Kommersiell avtalsrätt UTBILDNING Jur.kand, Stockholms universitet 2003 SPRÅK Svenska och engelska Här hittar du John…

Läs mer