Human Resources

Cecilia Nilsson

”WSA är den lilla byrån i en stor förpackning. Tack vare en lokal närvaro kan vi erbjuda lokalkännedom och individuella råd samtidigt som byråns närvaro nationellt och dess internationella nätverk…

Läs mer

Martin Bergander

”Att vi är lokala men ändå, genom vår organisation och våra nätverk, kan hantera uppdrag för våra kunder oavsett vad uppdraget handlar om och var uppdraget ska genomföras” AFFÄRSOMRÅDEN Corporate…

Läs mer

Jessica Stålhammar

”Jag har mångårig erfarenhet av arbetsrättslig rådgivning inom disciplinens samtliga delar, och är ansvarig för byråns kompetensgrupp för HR. Jag arbetar nära bolagens HR-avdelningar, dels med rådgivning inom dagliga operativa…

Läs mer

Petra Loodberg

”WSA:s främsta styrka – utöver att byrån genom sina medarbetare besitter en hög och bred kompetens – är att varje medarbetare ges möjlighet att utvecklas i egen vald riktning, vilket…

Läs mer

Krister Havert

”Våra kompetenta medarbetare skapar inte endast kontor med stark ställning lokalt, utan är även byggstenarna i WSA – en moderna affärsjuridisk advokatbyrå både i Sverige och internationellt.” AFFÄRSOMRÅDEN Kredit &…

Läs mer

Ulf Blommé

”Man blir stolt när man i en knepig juridisk eller affärsmässig situation lyckas åstadkomma något mycket mer än vad klienten förväntar sig.” AFFÄRSOMRÅDEN Corporate & enterprise, kredit & obeståndsrätt och…

Läs mer