Kapitalmarknad

Annastasios Martidis

Något som gör mig stolt i mitt arbete är att få kunna leverera lösningar på de problem som klienter kan komma att ha. WSA ger mig möjligheten att tidigt få…

Läs mer

Mattias Örnulf

”Den främsta styrkan hos WSA är vårt arbetssätt och vår kultur där vi alltid strävar efter att se helheten. Vi tar ansvar för att kunden får rådgivning som skapar ett…

Läs mer

Max Björkbom

”Att efter att ha ställts inför ett problem, och tillsammans med kunden ha analyserat mål och syften, kunna presentera och genomföra en lösning som visar sig uppfylla alla målen, och…

Läs mer

Johan Grenefalk

”WSA sätter alltid medarbetarens möjligheter till utveckling i fokus. Tidig klientkontakt och eget ansvar är ledord för byråns verksamhet och som efterlevs på ett mycket bra sätt och utan att…

Läs mer

Kristina Jonsson

”Något som sticker ut med WSA är att du som nyutexaminerad jurist tidigt i din anställning får bege dig ut på klientbesök och ta stort ansvar i handläggning av ärenden.…

Läs mer

Lars Söderqvist

”WSA tar ett ansvar för att kunden får en nytta av den rådgivning som lämnas och som skapar ett långsiktigt mervärde. Detta åstadkoms genom ett väl utvecklat samarbete med experter…

Läs mer