Kredit & obestånd

Carl Nyrén

AFFÄRSOMRÅDEN Corporate & Enterprise, Kredit & Obestånd KOMPETENSOMRÅDEN Bolagsrätt, Kommersiell avtalsrätt, Obeståndsrätt UTBILDNING Jur.kand. Göteborgs universitet, 2020 SPRÅK Svenska och engelska Här hittar du Carl Nyrén på LinkedIn

Läs mer

Christopher Edliden Sthyr

AFFÄRSOMRÅDEN Kredit och obestånd KOMPETENSOMRÅDEN Obeståndsrätt UTBILDNING Jur.kand. Uppsala Universitet, 2016 Tingsmeritering, Kalmar tingsrätt, 2019-2021 SPRÅK Svenska och engelska Här hittar du Christopher Edliden Sthyr på Linkedin

Läs mer

Anna Sandblom

AFFÄRSOMRÅDEN Kredit & obestånd KOMPETENSOMRÅDEN Obeståndsrätt UTBILDNING Jur. kand. Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, 2013 SPRÅK Svenska och engelska Hitta Anna Sandblom på LinkedIn här

Läs mer

Alexandra Eklund

AFFÄRSOMRÅDEN Kredit & Obestånd UTBILDNING Kvalificerad yrkeshögskoleexamen, Paralegal, Göteborg, 2015 SPRÅK Svenska och engelska Här hittar du Alexandra Eklund på LinkedIn

Läs mer

Jean Lo

AFFÄRSOMRÅDEN Kredit & Obestånd, Miljö, energi & fastighet KOMPETENSOMRÅDEN Obeståndsrätt, Entreprenadrätt, Processrätt UTBILDNING Mag. iur Universitet Wien, 2005 Juristexamen Göteborgs universitet, 2012 Ledamot i Sveriges Advokatsamfund 2016 SPRÅK Svenska, engelska…

Läs mer

Sarah Pettersson Goh

AFFÄRSOMRÅDEN Kredit och obestånd KOMPETENSOMRÅDEN Obeståndsrätt UTBILDNING Jur.kand. Lunds Universitet, 2017 Tingsmeritering, Kristianstad tingsrätt, 2018-2020 SPRÅK Svenska och engelska Här hittar du Sarah Pettersson Goh på Linkedin

Läs mer

Emelie Jansson

AFFÄRSOMRÅDEN Kredit och obestånd KOMPETENSOMRÅDEN Obeståndsrätt UTBILDNING Jur.kand. Lunds Universitet, 2020 SPRÅK Svenska och engelska Här hittar du Emelie Jansson på LinkedIn

Läs mer

Cecilia Nilsson

”WSA är den lilla byrån i en stor förpackning. Tack vare en lokal närvaro kan vi erbjuda lokalkännedom och individuella råd samtidigt som byråns närvaro nationellt och dess internationella nätverk…

Läs mer

Johanna Drugge

AFFÄRSOMRÅDEN Kredit & Obestånd UTBILDNING IHM Business School – Business management SPRÅK Svenska och engelska Här hittar du Johanna Drugge på LinkedIn

Läs mer

Annastasios Martidis

Något som gör mig stolt i mitt arbete är att få kunna leverera lösningar på de problem som klienter kan komma att ha. WSA ger mig möjligheten att tidigt få…

Läs mer