Kredit & obestånd

Camilla Andersson

UTBILDNING Ekonomiutbildning, Högskolan Borås / Göteborgs Universitet SPRÅK Svenska och engelska

Läs mer

Anna Kimovski

AFFÄRSOMRÅDEN Kredit & Obestånd UTBILDNING Kvalificerad yrkeshögskoleexamen, Paralegal, Göteborg, 2019 SPRÅK Svenska, engelska och serbiska Här hittar du Anna Kimovski på LinkedIn

Läs mer

Anna Rosell

AFFÄRSOMRÅDEN Kredit & Obestånd KOMPETENSOMRÅDEN Bolagsrätt, Kommersiell avtalsrätt, Företagsförvärv, Obeståndsrätt, Konkursförvaltare, Tvistlösning och medling UTBILDNING Juristexamen, Lunds Universitet, 1988 Engelska, Göteborgs Universitet, 1983 Av CEDR (Centre for Effective Dispute Resolution)…

Läs mer

Therése Elias

”WSA är inte en advokatbyrå i mängden. Med högt i tak och en välkomnande företagskultur tillåts alla att utvecklas och växa i sin roll som jurist och kollega. Den höga…

Läs mer

Oscar Ericsson

AFFÄRSOMRÅDEN Kredit & Obestånd KOMPETENSOMRÅDEN Obeståndsrätt UTBILDNING Juristexamen, Göteborgs universitet, 2020 SPRÅK Svenska och engelska Här hittar du Oscar Ericsson på LinkedIn

Läs mer

Carl Nyrén

AFFÄRSOMRÅDEN Corporate & Enterprise, Kredit & Obestånd KOMPETENSOMRÅDEN Bolagsrätt, Kommersiell avtalsrätt, Obeståndsrätt UTBILDNING Juristexamen, Göteborgs universitet, 2020 SPRÅK Svenska och engelska Här hittar du Carl Nyrén på LinkedIn

Läs mer

Christopher Edliden Sthyr

AFFÄRSOMRÅDEN Kredit och obestånd KOMPETENSOMRÅDEN Obeståndsrätt UTBILDNING Juristexamen Uppsala Universitet, 2016 Tingsmeritering, Kalmar tingsrätt, 2019-2021 SPRÅK Svenska och engelska Här hittar du Christopher Edliden Sthyr på Linkedin

Läs mer

Anna Sandblom

AFFÄRSOMRÅDEN Kredit & obestånd KOMPETENSOMRÅDEN Obeståndsrätt UTBILDNING Juristexamen, Göteborgs universitet, 2013 SPRÅK Svenska och engelska Hitta Anna Sandblom på LinkedIn här

Läs mer

Alexandra Eklund

AFFÄRSOMRÅDEN Kredit & Obestånd UTBILDNING Kvalificerad yrkeshögskoleexamen, Paralegal, Göteborg, 2015 SPRÅK Svenska och engelska Här hittar du Alexandra Eklund på LinkedIn

Läs mer

Jean Lo

AFFÄRSOMRÅDEN Kredit & Obestånd, Miljö, energi & fastighet KOMPETENSOMRÅDEN Obeståndsrätt, Entreprenadrätt, Processrätt UTBILDNING Mag. iur Universitet Wien, 2005 Juristexamen, Göteborgs universitet, 2012 Ledamot i Sveriges Advokatsamfund 2016 SPRÅK Svenska, engelska…

Läs mer