Hur hanterar ert företag eller organisation rådande situation?

WSA är beredda att besvara era frågor

Vi på WSA besvarar dagligen frågor som berör situationen som råder. För att underlätta för er som har juridiska frågor kring detta kommer vi att löpande publicera frågor och svar inom olika områden som berör både små och stora företag och organisationer. 

Vi förstår att er verksamhet kan stå inför både lokala och globala utmaningar, som vi på WSA är beredda besvara. Ställ er fråga till oss, för kontaktuppgifter till respektive kontor klicka här.

Givetvis publicerar vi endast en anonymiserad fråga och vårt svar.

Följ oss på LinkedIn för att få löpande uppdateringar.