Energispaning med WSA Law

På WSA Law bistår seniora experter allt fler olika aktörer som engagerat sig energifrågan. Susanne Berens Olsson, tidigare chefsjurist på Göteborg Energi, berättar att byrån ser allt fler nya samarbeten och en högre innovationstakt inom energi- och miljöteknik.

Energiomställningen engagerar många, vilket lett till en ökning av affärer rörande energieffektivisering, investeringar i förnybar energi och PPA-avtal. Det är inte bara energibolagen som agerar på marknaden utan WSA Law bistår även transportföretag, fastighetsbolag, bostadsrättsföreningar och industrier som gör investeringar för att påverka sin energianvändning.

Susanne Berens Olsson berättar;
– Effektproblematiken i elnätet samt behovet av flexibilitet har aktualiserat nya investeringar i infrastruktur. Det finns ett stort intresse för solceller, energilagring och microgrids och vi får många frågor rörande förutsättningar för nät utan koncession samt möjligheten till skattefördelar och investeringsstöd.

Strävan efter fossilfrihet gör att allt mer elektrifieras. Ärenden kopplade till e-mobility ökar både inom fordonsbranschen och bland dem som önskar investera i laddinfrastruktur. Inom miljörätten ökar tillståndsfrågor kopplade till nya investeringar i vindkraft och nya regler kräver tillståndsförnyelse för vattenkraft.

– Det byggs mycket vilket ger upphov till frågor om anslutning, markavtal och entreprenader. Även fjärrvärmen är viktig vid nybyggnation om den ges rätt förutsättningar för att vara konkurrenskraftig.

Antalet transaktioner och förvärv har också ökat. WSA Law bistår både start up-bolag och investerare. Samarbeten kopplade till FoU och digitalisering blir allt vanligare liksom investeringar i IT-säkerhet. Man märker också en efterfrågan på juridik rörande nya affärsmodeller samt frågor kopplade till offentlig upphandling och kommunal konkurrens.

– Vi bevakar marknaden och ny lagstiftning. Mycket spännande är på gång, avslutar Susanne Berens Olsson.

Läs hela artikeln här Energispaning med WSA Law