Frukostseminarium om nya EU-förordningar

Om nya EU-förordningar om hållbarhet och Sveriges implementering av direktivet om ett ökat aktieägarengagemang 

Tre förslag från EU-kommissionen avseende nya förordningar om hållbarhet:

  • Regulation on disclosures relating to sustainable investments and sustainability risks.
  • Regulation on the establishment of a framework to facilitate sustainable investments (taxonomin).
  • Regulation on low carbon benchmarks and positive carbon impact benchmarks.

Regulation on disclosures relating to sustainable investments and sustainability risks förväntas färdigställas innan maj 2019 och ska tillämpas efter 18 månader, dvs. under år 2020. Hållbarhetskrav för fondbolag har trätt i kraft under år 2018 men enligt de nya EU-förordningarna kommer hållbarhetskrav även att gälla för t.ex. försäkringsföretag, värdepappersbolag, kreditinstitut och förvaltare av alternativa investeringsfonder.

Direktivet om ett ökat aktieägarengagemang ska implementeras i Sverige. Vissa av reglerna förväntas träda i kraft den 10 juni 2019 och reglerna avseende rapportering under år 2020. Reglerna innebär bl.a. en skyldighet för de företag som omfattas av reglerna att anta principer för aktieägarengagemang, ändringar avseende anmälan om förändring i bolagsstyrelse och nya regler för aktieägares inflytande över ersättningar.

Wesslau Söderqvist Advokatbyrå bjuder med anledning härav in till ett frukostseminarium avseende de kommande hållbarhetsförordningarna och implementeringen i Sverige av direktivet om ett ökat aktieägarengagemang. Fokus ligger på vilka nya krav som kommer att gälla för de företag som omfattas. Vilka förberedelser kan man som företag redan nu vidta för att uppfylla kraven i de kommande regelverken?

Wesslau Söderqvist Advokatbyrå har många års erfarenhet av kapitalmarknadsrätt och biträder många företag med bl.a. regelefterlevnadsfrågor på försäkringsområdet, både hos fondbolag och på värdepappersmarknaden. Vi ser fram emot att få dela våra erfarenheter med er.

Datum: 2 april 2019
Tid: Kl. 8.15-9.15 (frukost serveras från kl. 8.00)
Plats: Scandic Anglais, Humlegårdsgatan 23, Stockholm
Kostnad: Frukostseminariet är kostnadsfritt. Observera att antalet platser är begränsat.
Anmälan: Senast den 25 mars till Kristina Jonsson på telefon 08-407 88 09 alt. kristina.jonsson@wsa.se eller Johan Grenefalk på telefon 08-407 88 07 alt. johan.grenefalk@wsa.se