Inbjudan till frukostseminarium den 29 november 2019 i Stockholm

 

WESSLAU SÖDERQVIST ADVOKATBYRÅ

BJUDER IN TILL FRUKOSTSEMINARIUM  AVSEENDE

Outsourcing: Ska EBA:s riktlinjer om utlagd verksamhet tillämpas för samtliga finansiella institut under Finansinspektionens tillsyn och vad innebär riktlinjerna?

&

Penningtvätt: Nya regler från den 1 januari 2020 och uppdatering av Finansinspektionens praxis avseende allmän riskbedömning

Den 30 september 2019 trädde EBA:s riktlinjer om utlagd verksamhet (EBA/GL/2019/02) i kraft. Riktlinjerna innebär skärpta krav för de finansiella institut som omfattas av reglerna och som outsourcar någon del av sin verksamhet. Finansinspektionen har publicerat frågor och svar om riktlinjerna och angett sin syn på utlagd verksamhet.

Den 1 januari 2020 träder nya regler avseende åtgärder mot penningtvätt och finansiering i kraft som kompletterar den nuvarande lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism samt tillhörande föreskrifter. Finansinspektionen verkar sedan det fjärde penningtvättsdirektivet implementerades också ha ändrat sin praxis avseende kraven på finansiella instituts allmänna riskbedömning.

Wesslau Söderqvist Advokatbyrå bjuder med anledning härav in till ett frukostseminarium avseende EBA:s riktlinjer och kommande lagändringar avseende åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Vi kommer att gå igenom EBA:s riktlinjer i stora drag och hur man kan tänka avseende tillämpningen av EBA:s riktlinjer med anledning av Finansinspektionens frågor och svar. Vi går också igenom de kommande lagändringarna i penningtvättsregleringen samt vilket innehåll som numera krävs i den allmänna riskbedömningen med anledning av förändringar i praxis från Finansinspektionen.

Wesslau Söderqvist Advokatbyrå har många års erfarenhet av kapitalmarknadsrätt och biträder många företag med bl.a. regelefterlevnadsfrågor på försäkringsområdet och värdepappersmarknaden. Vi ser fram emot att få dela våra erfarenheter med dig och dina kollegor.

Datum: 29 november 2019
Tid: Kl. 8.15 – 9.15 (frukost serveras från kl. 8.00)
Plats: Scandic Anglais, Humlegårdsgatan 23, Stockholm

Observera att frukostseminariet är kostnadsfritt.

OSA med antal deltagare senast den 20 november genom att kontakta event@wsa.se alternativt per telefon: 08-407 88 00.

Notera att antalet platser är begränsat.

GDPR innebär ett starkare skydd för dina personuppgifter. Wesslau Söderqvist ansvarar för att personuppgifter behandlas på ett korrekt och säkert sätt. Mer information om Wesslau Söderqvists behandling av personuppgifter finns på vår hemsida www.wsa.se Meddela oss om du vill att vi tar bort dig från vår utskickslista för event genom att kontakta oss på event@wsa.se