Konkursanbud – Bjuvs Gatukök AB

Bjuvs Gatukök AB, 559089-7137, försattes i konkurs vid Helsingborgs tingsrätt den 4 november 2022. Bjuvs Gatukök AB bedrev gatuköksverksamhet i byggnad på Norra Storgatan 3 i Bjuv.  För konkursboets räkning infordras anbud på byggnaden.

Skriftliga anbud ska vara advokatbyrån tillhanda senast den 8 januari 2023. Fri prövningsrätt och rätt att sälja före anbudstidens utgång förbehålls.

Vid frågor eller ytterligare information, vänligen kontakta advokat Peter Thörnwall eller biträdande jurist Christopher Edliden Sthyr.

Klicka på länken nedan för att ta del av konkursanbudet.

Anbudsunderlag inkl bilagor

 

Peter Thörnwall
+46 (0)42-453 79 01
peter.thornwall@wsa.se

Christopher Edliden Sthyr
+46 (0)42-453 79 15
christopher.sthyr@wsa.se