Konkursanbud – Delish Bakehouse Stockholm AB

Delish Bakehouse Stockholm AB försattes i konkurs vid Stockholms tingsrätt den 7 juni 2019, varvid advokat Andreas Nordberg på Wesslau Söderqvist Advokatbyrå förordnades till konkursförvaltare. Konkursbolaget har bedrivit hantverksbageri och café i en förhyrd lokal på Frejgatan 46 i Stockholm. Vid tidpunkten för konkursen hade konkursbolaget fem heltidsanställda samt timanställda. Verksamheten drivs för närvarande vidare av konkursboet.

Konkursförvaltaren får härmed begära in anbud på hela eller delar av konkursbolagets rörelse bestående av bl.a. varulager, inventarier, maskiner, hyresavtal, kundregister m.m. Skriftliga anbud ska vara konkursförvaltaren advokat Andreas Nordberg till handa senast den 1 juli 2019.

Konkursboet förbehåller sig fri prövningsrätt samt rätten att avbryta anbudsförfarandet innan anbudstidens utgång. För beställning av anbudsunderlag eller för bokande av tid för visning var god kontakta Andreas Nordberg på telefon nr 070-584 71 18 alt. via e-post andreas.nordberg@wsa.se eller Nicolina Hallerby på telefon nr 076-525 16 91 alt. via e-post nicolina.hallerby@wsa.se

Vänligen se bifogat anbudsunderlag exklusive bilagor samt sekretessförbindelse. Det fullständiga anbudsunderlaget, som även innehåller de aktuella bilagorna, görs tillgängligt i informationssyfte för ett begränsat antal personer som har uttryckt ett intresse för att förvärva verksamheten och som undertecknar och återsänder sekretessförbindelsen till ovan angivna e-postadresser.

Andbudsunderlag

Sekretessförbindelse