Konkursanbud: Katani AB

KONKURSANBUD

Katani AB, 556779-8698, försattes i konkurs vid Jönköpings tingsrätt den 10 februari 2021 varvid Krister Havert utsågs till konkursförvaltare.

 

Bolaget bedriver verksamhet med försäljning av barnleksaker och andra barnartiklar med stort fokus på god kvalité och hållbarhet. Verksamheten bedrivs från förhyrda lokaler på Barnarpsgatan 14 i Jönköping samt genom webhandel på hemsidan www.katani.se. Exempel på produktsortiment kan finnas på www.katani.se/leksaker.

Konkursboet infordrar härmed anbud på verksamheten i sin helhet eller delar av den. Anbudet skall vara konkursboet/förvaltningen tillhanda senast den 19 februari 2021 kl. 13.00. Anbudsunderlaget kommer att färdigställas och finnas tillgängligt hos konkursförvaltningen från och med den 16 februari kl. 13.00. Visning kan ske efter bokning.

Konkursförvaltningen förbehåller sig rätten att sälja egendomen underhand, via utförsäljning och redan innan anbudstiden har gått ut.

Har du ytterligare frågor eller vill veta mer?

För ytterligare information om bolaget och anbudsunderlag kontakta Oscar Creutz via oscar.creutz@wsa.se eller 036-35 12 16.