Konkursanbud: Pansante AB

Pansante AB försattes i konkurs vid Attunda tingsrätt den 18 november 2020 varvid advokaten Anthony Krystek utsågs till konkursförvaltare.

Konkursbolaget ha fram till konkursutbrottet bedrivit verksamhet med inriktning mot byggnationer av sjukhus i olika delar av världen, bl.a. i Sverige, Tanzania, Uganda och Kenya. Konkursbolaget har haft sitt säte i Brottby, Vallentuna.

Konkursbolagets tillgångar enligt anbudsunderlag bjuds härmed ut till försäljning. Skriftligt anbud ska vara konkursboet/konkursförvaltningen tillhanda senast den 7 maj 2021.

Konkursförvaltningen förbehåller sig rätten att sälja egendomen underhand, via försäljning och redan innan anbudstiden har gått ut.

 

För ytterligare information om bolaget och anbudsunderlag kontakta Sara Svärd via sara.svard@wsa.se alternativt 08-408 88 23.

Klicka på länken nedan för att ta del av konkursanbudet.

Anbudsunderlag – Pansante AB