Konkursanbud: Restaurang Pub Norrbro

M & T Consulting (enskild firma) försattes i konkurs vid Helsingborgs tingsrätt den 6 oktober 2021. M & T Consulting bedrev restaurangverksamhet på Norrbroplatsen i Helsingborg.
För konkursboets räkning infordras anbud på i första hand rörelsen i dess helhet och i andra hand inventarierna.

Skriftliga anbud ska vara advokatbyrån tillhanda senast den 8 april 2022. Fri prövningsrätt och rätt att sälja före anbudstidens utgång förbehålls.

Vid frågor eller ytterligare information, vänligen kontakta advokat Petra Loodberg eller biträdande jurist Christopher Edliden Sthyr.

Klicka på länken nedan för att ta del av konkursanbudet.

Anbudsunderlag inkl. bilagor