Lyckad företagsrekonstruktion för bryggeriverksamhet i Karlstad

Wesslau Söderqvist] har genomfört lyckad företagsrekonstruktion för bryggeriverksamhet i Karlstad.

I februari i år ansökte bryggeriet Good Guys Brew AB om företagsrekonstruktion vid Värmlands tingsrätt. Advokat Oscar Creutz utsågs till rekonstruktör i ärendet som nu har avslutats genom beslut om offentligt ackord.

Good Guys Brew AB bedriver bryggeriverksamhet i området Inre hamn i Karlstad med försäljning via restauranger och Systembolaget. Vid bryggeriets lokaler kan gäster även äta mat och smaka bryggeriets olika ölsorter i en unik restaurangmiljö där gränserna mellan restaurangen och bryggeriet har suddats ut. Bolaget har, likt andra bolag i samma bransch, haft en svår period pga Covid-19 pandemin som de nu lämnar bakom sig, vilken lett till likviditetssvårigheter och skulduppbyggnad. Nu har läget vänt för bryggeriet tack vare en väl genomförd företagsrekonstruktion och en markant ökad omsättning till följd av slopade restriktioner.

”Ett väl utfört arbete med bra samarbete av alla anställda, leverantörer, kunder, hyresvärd, aktieägare och rekonstruktör. Det är slående att vi under rådande omvärldsförhållanden, trots kostnadsökningar och osäkerheter, klarat av att, tillsammans med rekonstruktören, skapa och följa prognoser som varit väsentligt bättre än föregående år. Nu fortsätter arbetet med stabilitet och lönsamhet”, säger Mikael Lezdins, styrelseordförande i Good Guys Brew AB.

Den nya lagen om företagsrekonstruktion trädde i kraft den 1 augusti 2022. Genom den nya lagen öppnas fler möjligheter än ackord för bolag med ekonomiska svårigheter. Lagen innehåller bestämmelser om en s.k. planförhandling, där bolag ska föreslå sådana åtgärder som är nödvändiga för att komma till rätta med bolagets ekonomiska svårigheter och säkerställa att den verksamhet som bedrivs ska kunna fortsättas.

Undrar du om din verksamhet är lämplig för rekonstruktion, kontakta gärna någon i vårt obeståndsteam.

För det här uppdraget bestod Wesslau Söderqvists team av företagsrekonstruktör Oscar Creutz och ekonomiansvarig Åsa Friman.

Oscar Creutz
+46 (0)72-514 27 01
oscar.creutz@wsa.se

Åsa Friman
+46 (0)70-265 17 29
asa.friman@wsa.se