Alexandra Eklund - Paralegal / Konkursassistent, Borås, Göteborg

AFFÄRSOMRÅDEN

Kredit & Obestånd

UTBILDNING

Kvalificerad yrkeshögskoleexamen, Paralegal, Göteborg, 2015

SPRÅK

Svenska och engelska

Här hittar du Alexandra Eklund på LinkedIn