Anders Ripp - Advokat & Partner, Helsingborg

”WSA har en lokal förankring samtidigt som byrån kan erbjuda storbyråns fördelar. Jag tycker om att vara samtalspart och rådgivare till framför allt små och medelstora företag. Att vara nära klienten och samtidigt ha hela storbyråns resurser i ryggen.”

AFFÄRSOMRÅDEN

Kredit och obestånd, Företagsförvärv

KOMPETENSOMRÅDEN

Obeståndsrätt, kredit- och exekutionsrätt, kommersiell avtalsrätt, företagsförvärv och bolagsrätt

UTBILDNING

Civilekonomexamen vid Lunds Universitet, 1981

Jur.kand. Lunds Universitet, 1986

SPRÅK

Svenska och engelska