Anna Asp - Biträdande jurist, Stockholm

”På WSA uppmuntras vi till att ha en röst och vara delaktiga i alla moment. Byrån fokuserar på att skapa ett trevligt och engagerat arbetsklimat, vilket i sin tur avspeglas i det arbete vi utför. Att trivas med arbetet och att leverera bra service går hand i hand, något som WSA har insett och anammat.”

AFFÄRSOMRÅDEN

Corporate & Enterprise

KOMPETENSOMRÅDEN

Bolagsrätt, kommersiell avtalsrätt, process- och skiljemannarätt, Immaterialrätt och marknadsföringsrätt.

UTBILDNING

Juristexamen, Stockholms universitet, 2015-2020.

Utbytesstudier Australien, University of Technology Sydney, 2018-2019.

SPRÅK

Svenska och engelska

Här hittar du Anna Asp på LinkedIn.