Anthony Krystek - Advokat & Partner, Stockholm

”På WSA utgår vi från vad klienten vill uppnå utan att begränsas av nuvarande omständigheter. Vi ger klara råd som leder till handfasta åtgärder med faktiska resultat. Hos oss slipper du som klient obegriplig jargong och otydliga handlingsdirektiv.”

AFFÄRSOMRÅDEN:

Corporate & entreprise, Kredit & obestånd

KOMPETENSOMRÅDEN:

Bolagsrätt, kommersiell avtalsrätt, kredit- och exekutionsrätt, obeståndsrätt och process- och skiljemannarätt

UTBILDNING:

Jur. kand. Uppsala Universitet, 2007

NÄTVERK OCH ANDRA MERITER

Konkursförvaltare, 2018
Medlem i REKON, 2019

SPRÅK

Svenska, engelska och tjeckiska

Här hittar du Anthony Krystek på LinkedIn.