Cecilia Hesslén - Advokat, Borås, Göteborg

”WSA är en modern advokatbyrå som präglas av stark lokalkännedom och vikten av att klienten alltid ska stå i centrum. Att presentera juridiken på ett lättbegripligt sätt, så att klienterna kan fokusera sin affärsverksamhet, är viktigt i vårt arbete på WSA.”

AFFÄRSOMRÅDEN

Corporate & Enterprise, Företagsförvärv, Miljö, energi och fastighet

KOMPETENSOMRÅDEN

Fastighetsrätt och hyresrätt, Företagsförvärv, Bolagsrätt, Kommersiell avtalsrätt

UTBILDNING

Tingsnotarie vid Göteborgs tingsrätt 2009-2010
Jur. kand. vid Göteborgs universitet, 2009

SPRÅK

Svenska, engelska och franska.

Här hittar du Cecilia Hesslén på LinkedIn