Christin Kashou - Receptionist, Stockholm

Christin Kashou studerar juridik vid Stockholms universitet och arbetar i receptionen på kontoret i Stockholm.

UTBILDNING

Studerar juristprogrammet vid Stockholms universitet