Emelie Holmstedt - Biträdande jurist (Föräldraledig), Helsingborg

AFFÄRSOMRÅDEN

Kredit och obestånd

KOMPETENSOMRÅDEN

Obeståndsrätt

UTBILDNING

Juristexamen Lunds Universitet, 2020

SPRÅK

Svenska och engelska

Här hittar du Emelie Holmstedt på LinkedIn