Fredrik Björklund - Advokat, Borås, Göteborg

”På WSA samarbetar vi mycket över kontorsgränserna. WSA:s främsta styrka är därför att byrån kan samla stor kompetens inom de flesta rättsområden på grund av sin storlek, men att vi samtidigt har en stark lokal förankring som gör att vi sticker ut i de städer där vi har kontor och därmed också får spetskompetens kring specifika branscher.”

AFFÄRSOMRÅDEN

Corporate & Entreprise

KOMPETENSOMRÅDEN

Bolagsrätt, Företagsförvärv, Kommersiell avtalsrätt, Dataskydd/GDPR

UTBILDNING 

Juristexamen, Göteborgs universitet, 2013
Kandidatexamen företagsekonomi vid Göteborgs universitet, 2013
Medlem av Advokatsamfundet, 2017

NÄTVERK OCH ÖVRIGA MERITER

Del av det internationella affärsnätverket BNI

SPRÅK

Svenska och engelska

Här hittar du Fredrik Björklund på LinkedIn.