Gunnar Hjertquist - Advokat, Jönköping

”På grund av det snart trettioåriga medlemskapet i Mackrell International har de klienter som WSA Jönköping arbetar med mycket snabb, enkel och kostnadseffektiv tillgång till lokalt verksamma advokatbyråer i världens alla hörn. Det innebär att vi kan bistå våra svenska klienter med all slags juridik. Det kan vara den svenska resebyråklientens svenska guide vid Colosseum i Rom när den lokala polisen vill – i strid med EU-rätten – utfärda strafföreläggande (för att inte italiensk guide inhyrts) med en kvalificerad advokat inom 30 minuter. Det kan också vara att hitta en sjörättsadvokat i de Nederländska Antillerna för att ordna med kvarstad i Curacao på ett fartyg en fredagseftermiddag till förmån för den svenska fartygsmaskinleverantörens fordran på det utländska rederiet. Med en alltmer globaliserad affärsverksamhet för många av våra klienter är det en styrka att snabbt och enkelt kunna förmedla lokal juridisk kompetens utanför våra egna gränser.”

AFFÄRSOMRÅDEN

Corporate & enterpriseFöretagsförvärv

KOMPETENSOMRÅDEN

Kommersiell avtalsrätt, företagsförvärv, försäkrings- och ersättningsrätt

UTBILDNING

Jur.kand. Stockholms universitet, 1973
Norsk Specialfag examen i sjo- og transportret, Nordiska Instituttet for sjoret, Oslo universitet 1974

NÄTVERK OCH ÖVRIGA MERITER

Styrelseledamot i Infraservice Group Scandinavian AB, verksamt inom järnvägsindustrin
Medlem i Svenska Sjörättsföreningen
Medlem i Försäkringsjuridiska föreningen
Verksam sedan 1990-talet i Mackrell International, ett internationellt nätverk för knappt hundratalet advokatbyråer från hela världen med ca 4 500 advokater, bl.a. som nätverkets ordförande i tre år fram till 2014.
Ordförande i Jönköpings Orkester- och kammarmusikförening, en hundraårig förening för klassisk musik med en egen symfoniorkester

SPRÅK

Svenska och engelska

Här hittar du Gunnar Hjertquist på LinkedIn