Hanna Eriksson - Receptionist, Stockholm

”WSA är en erfaren advokatbyrå som strävar efter att ligga i framkant men som samtidigt är måna om att stötta oss blivande jurister i våra pågående studier och i vårt arbete på byrån. På så sätt kan vi utvecklas på bästa sätt och få en god grund att stå på inför framtiden.”

UTBILDNING

Studerar juristprogrammet vid Stockholms universitet
CISI Private Client Investment Advice & Management (post-graduate degree)
CISI Investment Advice Diploma

NÄTVERK OCH ÖVRIGA MERITER

Sommarnotarie på WSA, 2018

SPRÅK

Svenska och engelska