Hans G Wesslau - Senior Counsel, Helsingborg

WSA är som tidigare en i tiden anpassad advokatbyrå med hög flexibilitet som inte gör avkall på advokatlivets kärnvärden.

AFFÄRSOMRÅDEN

Corporate & enterprise, Företagsförvärv

KOMPETENSOMRÅDEN

Bolagsrätt, Bank- och finansrätt, Företagsförvärv, Försäkrings- och ersättningsrätt, Internationell privat- och processrätt, Kommersiell avtalsrätt, Kredit- och exekutionsrätt, Process- och skiljemannarätt

UTBILDNING

Jur.kand. Stockholms och Uppsala universitet med fördjupade studier –även i London – av internatioinell kommersiell rätt och folkrätt. Föreläsare i internationell privaträtt. Medförfattare till boken Komparativ Rätt II.

Efter tingsmeritering vid Stockholms tingsrätt inleddes den internationella advokatpraktiken i en Stockholmsbaserad advokatbyrå och satte upp dess filial i Bryssel och var där ”resident lawyer” i drygt två år. I början av 1980-talet initiativtagare till och medverkande till etableringen av Advokatfirman Wesslau, Holm & Co i Stockholm och etablerade dess bao-kontor i Singapore och Hong Kong.

Har anlitats av banker och andra finansintitut, bl a  för att reda ut och lösa verkningar i problemkrediter såväl i Sverige  som utomlands. Har anlitats och utsetts till skiljeman/ordförande i nationella och internationella kommersiella tvister med tonvikt på företagsförvärv. Har under åren arbetat i fasta internationella nätverk men även med andra större advokatbyråer i London. New York, Zurich, Frankfurt och Tokyo allt efter klienternas behov och önskemål. Över tid sett har klienterna till stor del varit utländska banker, försäkringsbolag och andra kommersiella bolag. Har under åren haft olika styrelseuppdrag i Sverige och utomlands.

SPRÅK

Svenska och engelska