Jean Lo - Advokat, Borås, Göteborg

AFFÄRSOMRÅDEN

Kredit & Obestånd, Miljö, energi & fastighet

KOMPETENSOMRÅDEN

Obeståndsrätt, Entreprenadrätt, Processrätt

UTBILDNING

Mag. iur Universitet Wien, 2005

Juristexamen, Göteborgs universitet, 2012

Ledamot i Sveriges Advokatsamfund 2016

SPRÅK

Svenska, engelska och tyska

Här hittar du Jean Lo på Linkedin