Jesper Fahlgren - Biträdande jurist, Stockholm

”Min drivkraft som jurist på WSA är att uppnå största möjliga affärsnytta för våra klienter. Genom att lära känna varje klient och vad som är viktigt för deras särskilda verksamhet ser vi till att ingenting lämnas åt slumpen. ”

 

AFFÄRSOMRÅDEN

Corporate & Enterprise och offentliga affärer

KOMPETENSOMRÅDEN

Process- och skiljemannarätt, Upphandling, Flygrätt, Företagsförvärv och Dataskydd/GDPR

UTBILDNING

Jur.kand, Uppsala universitet, 2019
Thesis Trainee, Kilpatrick Townsend & Stockton Advokat KB, 2018

NÄTVERK OCH ÖVRIGA MERITER

Nätverket för Unga Upphandlingsjurister (NUU)

”Pristagare i Konkurrensverkets uppsatstävling 2019 – Utrymmet för rättelser av fel, förtydliganden och kompletteringar enligt 4 kap 9 § LOU – länk: http://www.konkurrensverket.se/globalassets/forskning/uppsatser/uppsats2019_jesper-fahlgren.pdf

SPRÅK

Svenska och engelska

Här hittar du Jesper Fahlgren på LinkedIn: http://linkedin.com/in/jesper-fahlgren-364958112