Kristoffer Jacobsson - Advokat och delägare, Jönköping

”Tillgänglighet, kompetens och engagemang tycker jag är WSA:s ledstjärnor. Vi har en lokal och aktiv förankring och med det en förståelse för den näringslivskultur vi verkar i. Samtidigt har vi kompetens, kapacitet och erfarenhet att axla rollen som projektledare i internationella uppdrag; inte minst inom företagsförvärv.”

AFFÄRSOMRÅDEN

Corporate & enterprise, Företagsförvärv

KOMPETENSOMRÅDEN

Kommersiell avtalsrätt, bolagsrätt och företagsförvärv

UTBILDNING

Jur.kand. Lunds universitet, 2004

NÄTVERK OCH ÖVRIGA MERITER

Aktiv medlem i Mackrell International

SPRÅK

Svenska och engelska

Här hittar du Kristoffer Jacobsson på LinkedIn