Lars Svensson - Advokat, Borås, Göteborg

”WSA:s främsta styrka är de kompetenta enskilda kontoren med lokal förankring i ett väl fungerande nära samarbete med övriga kontor, vilket ger betydande sammanlagda resurser som står till byråns samtliga klienters förfogande.”

AFFÄRSOMRÅDEN

Corporate & Enterprise, Kredit & Obestånd

KOMPETENSOMRÅDEN

Kommersiell avtalsrätt, Obeståndsrätt

UTBILDNING

Jur.kand, Lunds universitet, 1971

NÄTVERK OCH ANDRA MERITER

Ordförande i advokatbyråns styrelse 2002-2007.
Byråns Executive Partner 2009-2013

SPRÅK

Svenska och engelska