Matilda Ericson - Biträdande jurist, Stockholm

”WSA är en byrå som söker mångfald bland sina anställda vilket jag anser bidrar till kreativiteten i den juridiska problemlösning vi ställs inför varje dag. Detta tillsammans med det helhetsperspektiv som WSA applicerar på varje juridiskt moment är det som jag tycker skiljer WSA från andra traditionella affärsjuridiska advokatbyråer.”

AFFÄRSOMRÅDEN

Kapitalmarknad, Offentliga affärer, Corporate & enterprise

RÄTTSOMRÅDEN

Bolagsrätt, dataskydd/GDPR, Offentlig rätt, process- och skiljemannarätt, värdepappersrätt

UTBILDNING

Jur.kand. Uppsala universitet, 2016
Université Toulouse 1 Capitole, 2014

NÄTVERK OCH ÖVRIGA MERITER

Notarietjänstgöring på Förvaltningsrätten i Stockholm, 2016–2018
Praktiktjänstgöring på Sveriges Ständiga Representation vid Europarådet i Strasbourg, 2015
Kassör i Terrafem Uppsalas styrelse, 2014–2016

SPRÅK

Svenska, engelska, franska och thailändska

Här hittar du Matilda Ericson på LinkedIn.