Max Björkbom - Advokat & Partner, Stockholm

”Att efter att ha ställts inför ett problem, och tillsammans med kunden ha analyserat mål och syften, kunna presentera och genomföra en lösning som visar sig uppfylla alla målen, och som överträffar kundens förväntningar. Det gör mig stolt i mitt arbete.”

AFFÄRSOMRÅDEN

Kapitalmarknad, Corporate & enterprise

KOMPETENSOMRÅDEN

Bank och finansrätt, bolagsrätt, börsrätt, företagsförvärv, försäkrings- och ersättningsrätt, kommersiell avtalsrätt, offentlig rätt, process- och skiljemannarätt

UTBILDNING

Jur.kand. Stockholms universitet, 1990
SwedSecs licensieringstest, 2010 och 2016

NÄTVERK OCH ÖVRIGA MERITER

Link partner för TELFA

SPRÅK

Svenska och engelska

Här hittar du Max Björkbom på LinkedIn.