Michael Wiik - Advokat och delägare, Borås, Göteborg

AFFÄRSOMRÅDEN

Entreprenad & Fastighet, Kredit & Obestånd

KOMPETENSOMRÅDEN

Fastighets- och hyresrätt, Obeståndsrätt, Företagsförvärv

UTBILDNING

Jur.kand, Uppsala Universitet, 2000

SPRÅK

Svenska och engelska