Michael Wiik - Advokat och delägare, Borås, Göteborg

AFFÄRSOMRÅDEN

Miljö, energi och fastighet, Kredit & Obestånd

KOMPETENSOMRÅDEN

Fastighets- och hyresrätt, Obeståndsrätt, Företagsförvärv

UTBILDNING

Jur.kand, Uppsala Universitet, 2000

NÄTVERK OCH ÖVRIGA MERITER

Konkursförvaltare 2013

SPRÅK

Svenska och engelska